КЗО"ДНЗ № 214 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДМР

 


Сторінка логопеда

 

 

До уваги батьків, діти яких відвідують заняття з логопедом!
Пам 'ятайте!1. Дитина має бути готовою до роботи, тому що її свідоме бажання виправити звуки має велике значення.2. При виправленні певного звуку не звертайте увагу на інші спотворені звуки.3. Матеріал має відпрацьовуватися послідовно, а не вибірково. Пропуски окремих етапів роботи впливають на якість виправлення вад мовлення.4. Перехід від одного етапу до наступного відбувається тільки при засвоєнні попереднього матеріалу.5. Кожний виправлений звук необхідно відразу вводити в розмовно-побутове мовлення.6. Дитина повинна займатися щоденно по 15-20 хвилин, при можливості 2 рази на день, виконувати завдання перед дзеркалом, працювати як над новим, так і попереднім завданням.  Поради батькам.1.  Розмовляйте з малюком кожної вільної хвилини.

2.  Спонукайте його до звуконаслідування, промовляння   перших правильних слів.

3.  Якомога  більше залучайте  дітей до ігор, розповідайте казки, розучуйте пісні, загадки, скоромовки, вірші.

 

 

 

 

 

ЧАС ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛОГОПЕДА!!!

 

  Якщо вашій дитині важко спілкуватися зі своїми однолітками і ви помітили, що її мова значно відстає від норми, зверніться за консультацією до логопеда. Виясніть, що стало причиною. Можливо, ви дуже мало спілкуєтеся зі своєю дитиною, і вона просто не чує розмовної  мови. Тоді негайно почніть більше спілкуватись з дитиною, читати казки, вірші, активно займатись малюванням і ліпленням.

 

   Відомо, що вся діяльність людини безпосередньо пов ’язана з мовленням, яке вже з перших років життя відповідно впливає на цю діяльність.

  Порушення мовлення у дітей часто буває серйозною перепоною для успішного навчання в школі. Труднощі в оволодінні читанням та письмом пов ’язані з мовленнєвими вадами, тобто, коли у дітей порушена звуковимова, розрізнення звуків і їх сполучень на слух (порушення фонематичного слуху) але ще більше ускладнює можливості дитини в оволодінні грамотою недостатньо розвинена лексико-граматична будова мовлення. 

  Часто у дітей мовленнєві порушення виникають внаслідок неправильного мовленнєвого виховання в сім’ї батьки повинні зрозуміти і переконатись у тому, як важливо виховати правильне мовлення у дітей.

  Чим більший словниковий запас у дітей, тим глибше їхнє мислення, тим ширші їхні можливості пізнати дійсність, тим впевненіше дитина буде себе відчувати у спілкуванні та взаємовідносинах з дітьми та дорослими. Отже, батьки постійно повинні уточнювати та збагачувати як пасивний, так і активний словниковий запас. Ще в ранньому віці з дитиною потрібно весь час розмовляти, звертати увагу на оточуючі предмети, картинки, називати їх, розповідати за ними.       

  Важливо навчити дитину запитувати про значення незрозумілих слів, виразів; послідовно переказувати зміст казок, оповідань, чітко висловлювати свої думки.

  Ще в дошкільному віці батькам слід звернути увагу на вимову звуків у дітей. Діти з вадами звуковимови, коли усвідомлюють свій недолік, стають мовчазні, сором ’язливі, нерішучі, а коли їх ще й не розуміють, то вони дратівливі, замкнуті, невпевнені в своїх силах. Особливо важливе значення має правильна, чітка, виразна вимова звуків у період навчання грамоти, тому що писемне мовлення формується на основі усного. Дитина пише так, як і говорить. Батьки не завжди серйозно ставляться до недоліків звуковимови своїх дітей, вважають, що з віком ці недоліки самі виправляться. Або насильно вимагають у дітей правильної вимови звуків, невдало добирають мовленнєвий матеріал, щоб примусити дитину вимовити звук. Така груба вимова може викликати логофобію (страх перед мовленням) у дітей, а це призведе до заїкання.

   Дуже важливо своєчасно виявити вади мовлення і звернутись за допомогою до логопеда.

  Правильна та своєчасна організація логопедичної роботи є запорукою усунення порушень мовлення, підвищення успішності учнів.

 

ПРИЧИНАМИ РОЗЛАДІВ МОВЛЕННЯ У ДИТИНИ МОЖУТЬ БУТИ:

 

 •  Недостатня рухливість органів артикуляційного апарату або наявність дефектів в їх будові. Неправильне положення зубів (прикус): прогнатія, про генія та відкритий прикус -язик при цьому просувається між зубами (міжзубна вимова звуків [с], [з], [ц]). Причиною цього є те, що діти довго смокчуть соску, палець. Може бути органічна вада — коротка під язикова вуздечка, неправильна будова зубів. Щоб попередити ці дефекти потрібно вчасно звертатись до стоматолога, ортодонта.
 •  Зниження слуху. Батькам необхідно оберігати слух дітей від постійних сильних звукових впливів (голосно не включати телевізор, радіо, магнітофон). При захворюванні органів слуху необхідно звертатись до сурдолога.
 •  Надмірне форсування мовленнєвого розвитку. Не можна навантажувати дитину в ранньому віці складним мовленнєвим матеріалом: повторювати незрозумілі слова, слова складної складової структури, складні вірші, читати складні художні твори, вимагати вимовляти звуки, які не доступні для дітей даного віку, артикуляційний апарат яких ще не сформований.
 •  Неправильне мовленнєве спілкування батьків з дитиною (сюсюкання). Мовлення батьків у розмові з дитиною повинно бути правильним, виразним, чітким, точним, ніколи не повторювати за дитиною спотворені звуки. Якщо батьки поспішають у розмові, роздратовані, то і діти говорять так само.
 •  Наслідування у вимові дорослих людей з вадами мовлення.
 •  Двомовність у сім ’ї.
 •  Педагогічна занедбаність дитини.
 •  Недорозвиток фонематичного слуху.
 •  Недостатній розумовий розвиток дитини.

Батькам слід оберігати ще не зміцнілий голосовий апарат: не дозволяти дитині голосно розмовляти, кричати, їсти на вулиці фрукти в холодну погоду, привчати її дихати через ніс, попереджувати хронічну нежить.

Знаючи ці причини та шляхи їхнього попередження можна уникнути вад звуковимови. Але якщо в дитини вже є вади звуковимови, то потрібно займатись їхнім виправленням тактовно, привітно, ласкаво, терпляче. Не можна сварити дитину за погану вимову звуків, не можна наказувати. Саме з такими дітьми повинен працювати логопед.

 

ЛОГОПЕД ІНФОРМУЄ

 

Що таке норма?

Малюки починають оволодівати мовою з самого народження.

Чуючи ласкавий мамин голос, вони вже у:

     •2-3 місяці пробують відповісти “гулінням»;

    •5-6 місяців - починають лепетати;

   •8-9 місяців вимовляють перші нескладні слова;

•До кінця першого року життя здорова дитина чітко вимовляє звуки [а], [о], [у], [м], [н], [п], [б], [д], [т], [к], словниковий запас — 5-20 слів;

 •  1,5-2 роки - дитина починає розмовляти і має знати 100-300 слів, будувати нескладні фрази.
 •  До 3 років - словниковий запас збільшується в 3-4 рази. Малюк знає назви предметів, охоче розповідає де він був і що він бачив. Вимовляє всі звуки, крім сонорних [л], [р], [р] і шиплячих [ш], [ж],(ч);

•На 4 році життя - словниковий запас складає 1500-2000 слів, дитина може переказувати казку, описувати враження від прогулянки. Не біда, якщо в цьому віці малюк плутає закінчення і бавить неправильно наголос.

•Вкінці 5 року - дитина повинна чітко вимовляти шиплячі і сонорні звуки, підбирати слова на заданий звук, впізнавати на слух звуки в слові.

 

АРТИКУЛЯЦІЙНА ГІМНАСТИКА

 

“Смачне варення ” — облизати губи.

“Голочка ”  -  витягнути тоненький язичок вперед.

“Годинник ” -  кінчик язика швидко пересувається з одного куточка  губ в інший.

“Чистимо зуби»  — водити язичком за зубами (верхніми і нижніми.
“Маляр ”
- язичок малює по піднебінню вперед-назад, вправо-вліво.
“Щітка
” — почистити спинку язика верхніми зубами.

“Лопатка ”-  широкий язик покласти на нижню губу, розслабити і  потримати -10 секунд.

“Каруселі ” - язичок почергово тягнеться до носика і підборіддя,  потім ховається в ротику.

 

 

ХАЙ МАЛЮК ВИКОНУЄ ЦІ ВПРАВИ ПЕРЕД ДЗЕРКАЛОМ!

 

 

 

 

 

 

 

Вашему ребенку на ПМПК поставили ОНР ?!  Как быть ?!

 

 

По направленню логопеда Вашего ребенка отправили на ПМПК. Там ребенка обследовали спепиалистьі и в заключении написали ОНР. Вьі не знаете, что зто ?! Мьі поможем Вам с зтим разобраться!

Общее недоразвитие речи (ОНР) - зто довольно неприятное, системное нарушение речи, которое, однако, вполне можно преодолеть при условии систематической работьі ряда специалистов за 2-3 года. Бьівает 3 уровня ОНР, из которьіх 1-самьій низкий (кроха общается только отдельньїми слогами - лепетньїми словами), а 3-й - самьій вьісокий, его ставят ребятам с 4 лет. При 3 - ем уровне мальпи активно общаетея, но его речь просто «кишит» неточностями, как смьісловьіми, так и грамматическими. Естественно, при всех уровнях так или иначе нарушено звукопроизношение. При ОНР наблюдаетея следующая картина:

Наиболее характерніше лексические трудности у ребенка с ОНР касаются знання и назьівания:

 •  Частей предметов и обьектов (кабина, сиденье, ствол, фундамент, подьезд, затылок, грива, копьіта, вьімя и т.п.);
 •  Глаголов, вьіражающих уточненность действий (лакает лижет, грьізет, откусьівает, жует - все вьіражается словом «ест»);
 •  Приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и т.п.);
 •  Антонимов (гладкий - шершавьій, храбрьій - трусливый, глубокий - мелкий, густой - жидкий и т.п.);
 •  Относительньїх прилагательньгк (шерстяной, глиняньїй, песчаньїй, грушевьій, земляничный и т.п.).

В грамматическом строе речи ребенка с ОНР распространеньї следующие ошибки:

 •  В употреблении предлогов В, К, С (СО), ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, НАД («Платок лежит кармане», «Мама взяла книгу от полки», «Кошка вьшезла под кровати»);
 •  Согласовании различньїх частей речи («Подошел к два коня», «Заботился о ежика» и т.п.);
 •  Построении предложений («Шел Петя грибьі лес собирать», «Почему -то ежик кололся, почему что девочка плачет»).

В фонетическом плане дети с ОНР:

 •  Неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие по звучанню мягкие-твердьіе, звонкие-глухие, а также звуки С-Ш, 3-Ж. ТЬ-Ч, СЬ-Щ, Л-Р и т.п;
 •  Искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик - датавотик, магнитофон - матафон);
 •  Не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанню, некоторьіе звуковьіе и слоговьіе сочетания (кот-кит-ток, бьїк-бак-бок, па-ба-па. та-тка. фта-кта. та-тя).

 

 

!

 
 

 

Пам їкання._3

/b

p awml:=


1
2
3