КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Навчальний процес

Пріоритетні  завдання на 2022/2023 навчальний рік:

  1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою підвищення рівня комунікативно-мовленнєвого розвитку учасників  освітньо-виховного процесу та всебічного розвитку дітей
  2. Формування основ безпечної поведінки, стресостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
  3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. 

 

 

 

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень у КЗО ДНЗ № 214

 

 

Складові плану

3-й р.ж.

4-й р.ж.

5-й р.ж.

6 (7) р.ж.

Інваріантна частина

Сенсорний розвиток

1

-

-

-

Навчання рідної мови і розвиток мовлення

0,5

1

1

1

Навчання другої мови і розвиток мовлення

-

1

1

1

Художньо-мовленнєва діяльність

0,5

1

1

1

Навчання грамоти

-

-

-

1

Ознайомлення з предметним довкіллям (предметний світ)

1,0

0,5

0,5

1

Вступ до природознавства (світ природи)

1,0

0,5

0,5

1

Уведення в світ кількості, логіки, простору та часу

-

1

1

1

Ліплення

0,5

0,5

0,5

0,5

Аплікація

0,5

0,5

0,5

0,5

Малювання

1

1

1

2

Фізкультура

2

2

2

2

Музика

2

2

2

2

УСЬОГО

10

11,5

11,5

14

Варіативна частина

Навчання іноземної мови

-

-

-

2

Усього інваріантна

і варіативна частина

10

12

15,5

16

 

 

 

Пріоритетні завдання
на 2020 – 2021 навчальний рік:


1. Наступність у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі в дошкільній та початковій освіті

2. Формування екологічної свідомості,навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом;

3. Продовжити роботу щодо формування комунікативних компетентностей дітей дошкільного віку як складову їх соціалізації.

4. Розпочати роботу над обласним науково-методичним проектом "Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи" 2020-2023р. (І етап)


 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

1.   Продовжити роботу щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

 

2. Продовжити роботу щодо забезпечення оптимальних умов для формування у дітей, навичок екологічно, економічно, соціально-доцільної поведінки у контексті освіти для сталого розвитку;

 

3.Удосконалити роботу щодо формування  комунікативних компетентностей дітей дошкільного віку як складову їх соціалізації 

 

Продовжити  роботу над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" (V етап)

 

 

пріоритетні завдання на 2016 - 2017 навчальний рік:

1.   Розпочати роботу з економічного виховання дошкільників

(Афлатот - соціальна та фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі)

 

 

2.        Продовжити роботу щодо соціалізації дитини через формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

 

 

3.     Удосконалити роботу щодо формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного краю, найближчого, природного оточення.

 

 

4.        Удосконалити роботу над спрямування освітнього процесу на якісне вирішення завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 

Продовжити роботу над обласним науково-методичним проектом "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" (II етап)

Серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість частіше використовувати - творчу гру (сюжетно-рольову, конструкторсько-будівельну, театралізацію, драматизацію), а також художню літературу (фольклор, авторські твори) і

робота з дитячою книжкою.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

освітньо - виховного процесу на 2015 - 2016 навч. рік

 

1. Розпочати роботу над I підготовчим етапом обласної науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства"

 

2 Продовжити  роботу над формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного краю,  найближчого, природного оточення.

 

3. Продовжити спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 

4. Удосконалити роботу щодо формування комунікативної - мовленнєвої компетентності дітей, через використання новітніх програм та методик.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ № 214

 

У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

      Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив дошкільного  навчального  закладу буде  спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи.

При цьому виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2013-2014 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2014 - 2015 навчальний рік:

 

·        розпочати роботу з патріотичного виховання дітей у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

·        продовжити роботу щодо формування мовленнєвої компетентності  дітей, а саме:

- активізації роботи з дітьми логопедичних груп щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання новітніх програм та методик (в т.ч. програму «Віконечко»);

- активізації роботи з дітьми всіх вікових груп щодо збагачення їх активного словника, формуванню художньої виразності мовлення через використання в повсякденному житті різноманітних різноманітних мовленнєвих ігор та вправ.

·        удосконалити забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

 

     У 2014-2015 навчальному році зміст освітнього процесу ДНЗ № 214 буде визначатися Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту» “Про середню загальну освіту”, “Про дошкільну освіту”, Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 року № 344/2013, Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06. 2013 р. №  768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», «Про охорону дитинства», Про дитяче харчування ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 44, ст.433 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2746-VI ( 2746-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 22, ст.149 ), “Базовим  компонентом дошкільної освіти” (нова редакція затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012р.),  і реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, а саме: Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014_№  _1/9-341

 

 


1
2
3
4
5
6
7