КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Права дитини

 

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист.

 

 

Кожна дитина має право жити зі своїми батьками, крім випадків, коли вона потребує захисту від своїх батьків. Якщо дитина повинна бути розлучена з одним або обома зі своїх батьків, вона має право викласти свою точку зору з цього питання. Якщо дитина розлучається з одним або обома з її батьків, вона має право знати їхнє місцезнаходження.

 

Кожна дитина має право на освіту та право відвідувати школу. Держава зобов’язана зро­би­ти початкову освіту безкоштовною та обов’яз­ковою, й аналогічним чином, зробити середню освіту доступною для усіх дітей і молоді. Держава зобов’язана забезпечити відповідне ставлення до дітей і молодих людей у школі та захищати їхні права людини від посягань.

 

Кожна дитина, з моменту її народження, має право на ім’я, набуття громадянства та на догляд з боку своїх батьків.

 

Кожна держава повинна забезпечити доступ дітей до інформації за допомогою різнома­ніт­них форм ЗМІ, а також набуття ними знань, які є важливими для їхнього благополуччя. Держа­ва також зобов’язана захищати дітей від шкід­ливої інформації.

 

Кожна дитина має право на недоторканність її приватного життя, сім’ї, помешкання або письмової кореспонденції. Крім того, кожна дитина має право на недоторканність її честі та гідності.

 

Кожна дитина має право на відпочинок та вільний час, у який вона може грати та вільно брати участь у культурному та художньому житті.

 

Кожна дитина має право на найкраще медичне обслуговування. Держава зобов’язана вживати заходи для зниження рівня дитячої смертності, забезпечувати медичну допомогу молоді, боро­тися з недоїданням і хворобами, гаранту­вати медичний догляд вагітним жінкам і молодим матерям, забезпечувати доступність освіти у сфері охорони здоров’я, розширювати обізна­ність про профілактику у сфері народного здоров’я та ліквідувати звичаї, які можуть зашкодити дітям.