КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Сторінка для батьків

 

Хто має право забирати дитину із дитячого садка?

 

Тільки батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за дитину
Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (зі змінами, далі – Сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (зі змінами, далі – Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402. У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (зі змінами, далі – Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. Згідно з частиною 2 статті 11 Закону України „Про дошкільну освіту”, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
Тобто вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо. Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Тільки повнолітнім вихователь має право передавати дитину
Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (зі змінами, далі – Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність. Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу. Забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття. Зазначені вище норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо. Відповідно до частини 1 статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (18 років). Якщо малолітню дитину із садочка забирає старший брат чи сестра, які не досягли повноліття, вони самі ще є дітьми. Батьки зобов’язані виконувати зазначені вище норми по відношенню до обох своїх дітей.
Якщо неповнолітня дитина забирає з садочка маленьких братика/сестричку, батьки, вихователі та керівник закладу, даючи згоду на такі дії, наражають на небезпеку обох дітей. 3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття. Батьки або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей у цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого.
Увечері вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням. 

Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу НЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ, БАТЬКАМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.
 

Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб
Оскільки відповідно до чинних нормативно-правових актів батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, то за потреби інші особи можуть забирати дитину з дошкільного закладу. У цьому випадку мають написати ім’ я завідувача відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного навчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального закладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи (за наявності у них документів, що посвідчують їх особу).
Розлучені батьки, що мають судові спори по дитині, повинні попередити керівника освітнього закладу
Відповідно до статті 153 Сімейного кодексу України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. Стаття 159 Сімейного кодексу України передбачає вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, зокрема:

 1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.
 2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування. {Абзац перший частини другої статті 159 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1397-VI від 21.05.2009} В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи. Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами. {Частину другу статті 159 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1397-VI від 21.05.2009}
 3. За заявою заінтересованої сторони суд може зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.

Чи має право вихователь відпустити дитину  зі старшим братом чи сестрою?

 

Хто має право забирати дитину з садка?

Чи можуть батьки доручити це старшим дітям, і як у цьому випадку має діяти вихователь?

ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДИТИНУ?
У Законі України «Про дошкільну освіту» вказано, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. А заклад дошкільної освіти створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Отже, відповідальність за безпеку дитини під час її перебування у навчальному закладі несе сам заклад.

ХТО МОЖЕ ЗАБИРАТИ ДИТИНУ З САДКА ТА ШКОЛИ, ОКРІМ БАТЬКІВ?
У Сімейному кодексі (ч.2 ст.151) йде мова про те, що батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. Тому, за потреби, дитину з навчального закладу можуть забирати інші особи.
У цьому випадку батьки мають написати на ім’я завідувача відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного навчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального закладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи.
ЧИ МОЖУТЬ ДИТИНУ ЗАБИРАТИ СТАРШІ БРАТ ЧИ СЕСТРА?
Згідно з ч.2 ст. 6 Сімейного кодексу:
– діти до 14 років вважаються малолітніми;
– діти від 14 до 18 років вважаються неповнолітніми та мають НЕПОВНУ цивільну дієздатність.
Цивільна дієздатність – це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
У вихованні своїх молодших сестер та братів мають право брати участь ТІЛЬКИ ПОВНОЛІТНІ ОСОБИ (ст. 259 Сімейного кодексу).
Отже, вихователь не має права відпустити дитину зі старшим братом чи сестрою, якщо вони неповнолітні.

 

Забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

 

 

Безпека дітей у цифровому просторі – МОН надає рекомендації для педагогічних працівників та батьків

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив соціальних мереж в інтернеті. Для підвищення обізнаності вчителів, керівників закладів освіти, батьків та їхніх дітей МОН розробилорекомендаціїдля проведення додаткових профілактичних заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків.

Цифрове середовище, зокрема інтернет, сьогодні є не лише важливим джерелом інформації, але й способом комунікації, який нівелює перепони для спілкування. Через глобальний вплив COVID-19 діти проводять дедалі більше часу в інтернеті.

Право дитини на безпеку та захист є базовим та поширюється на її життєдіяльність як онлайн, так і офлайн. Окрім того, не кожна дитина в Україні володіє достатнім рівнем знань щодо ризиків у цифровому середовищі та навичками безпечної поведінки в цифровому просторі. Діти мають право здобувати знання та підтримку у використанні цифрового середовища. Надавати таку підтримку є спільною відповідальністю батьків, педагогічних працівників, суспільства загалом. Залучення батьків до освітнього процесу, налагодження ефективних партнерських відносин сприятиме не лише ефективному досягненню результатів навчання, а й формуванню безпечного освітнього та родинного середовища для дитини.

Невід’ємною складовою цього процесу є організація профілактичних заходів. Найбільшої уваги щодо профілактики потребують підлітки (12-17 років), оскільки це етап активного формування самооцінки, інтересів, моральних уявлень, соціальних установок та потреби в спілкуванні з однолітками.

Під час організації таких заходів варто орієнтуватися на формування навичок безпечної поведінки в цифровому середовищі та здобуття знань щодо:

 • прав людей (зокрема, права в цифровому середовищі);
 • електронної участі (в ухваленні рішень);
 • збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями;
 • механізмів захисту прав, що порушуються в інтернеті, а також способів отримати допомогу.

Попередження потрапляння дітей в небезпечні ситуації та вчасне виявлення таких випадків сприяє позитивному спілкуванню між родиною та закладом освіти.

Батькам під час комунікації з дитиною варто, зокрема:

 • говорити з дитиною про безпеку в інтернеті та допомагати розвивати критичне мислення, вчити робити аргументований вибір та нести відповідальність за його результати;
 • будувати відкриті та довірливі стосунки з дитиною;
 • формувати корисні звички використання ґаджетів та цифрового середовища та підвищувати самооцінку дитини, дозволяти дитині самостійно робити вибір і бути відповідальною за це;
 • заохочувати користуватися ґаджетами в зонах видимості дорослих;
 • встановлювати часові межі користування ґаджетами та контролювати додатки, ігри, вебсайти та соціальні мережі, якими користується дитина, та їх відповідність віку дитини;
 • бути уважними до ознак страху чи тривоги, зміни поведінки, режиму сну та апетиту.

У разі виявлення, що дитина стала жертвою будь-яких проявів насильства, експлуатації, вербування або маніпуляцій у цифровому просторі, варто одразузвертатися до Національної поліції України та надіслатиповідомленняпро правопорушення до департаменту кіберполіції Національної поліції України (цілодобово).

Психологічну допомогу та підтримку можна отримати за номерамителефонів:

 • Національна гаряча лінія з питань протидії насильству та захисту правдитини (пн – пт, з 12:00 до 16:00):

- 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних),

- 16 111 (безкоштовно з мобільних);

 • онлайн-консультація для підлітківу Teenergizer;
 • чатбот уTelegramіViberдопоможе дізнатися, куди звертатися подопомогу.

Нагадаємо,додаткову інформацію щодо безпеки дітей в інтернеті можна знайти насайті МОН.

За матеріалами Міністерства освіти і науки України

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

З метою попередження захворювання на сказ серед дітей м. Дніпро рекомендуємо Вам для перегляду      анімаційні відеоматеріали для дітей «СКАЗульки про тварин», створеного в межах спільної комунікаційної кампанії щодо важливості профілактики сказу. 

Посилання в мережі Ютуб – https://www.yotube.com/watch?v=jzklwl22flg

https://youtu.be/OHSxdbYsvXk

посилання в мережі «Фейсбук» -                

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/8033486133348815

https://fb.watch/sjYNaXk0Xz/Хвороба що вбиває - сказ та його профілактика.

Сказ - це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень
смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини.
Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи
симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним - 100 % хворих
людей помирає.
Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:
укус; подряпину та мікроушкодження шкіри: потрапляння зараженої слини на
слизові оболонки.
У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти та
собаки, а в дикій природі - лисиці, вовки, білки.
Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам
необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3 -
місячного віку.
Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до
лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.
Якщо дика тварина зайшла на територію селища чи міста і не
боїться людей, вона може бути скажена. При зустрічі із тваринами не провокуйте
їх, намагайтесь уникати їх, постійно пояснюйте дітям про небезпеку контактів з
інфікованими тваринами, уникнення контактів з дикими та безпритульними
тваринами.
Що робити , якщо вас вкусив чи подряпав ссавець або на шкіру
чи слизову потрапила його слина: ретельно упродовж 10-15 хвилин промивайте
місце ураження проточного водою з милом; обробіть кінці рани , чи подряпини
антисептиком або спиртовим розчином та накладіть асептичну пов'язку; якщо рана
сильно кровить - не гайте часу і викликайте швидку медичну допомогу.
В разі необхідності лікар - рабіолог призначає курс
антирабічних щеплень в разі необхідності.
Призначений курс антирабічних щеплень необхідно закінчити
повністю і не допускати його переривання. Травмпункти в м. Дніпро працюють
цілодобово.
Наша область забезпечена повністю антирабічною вакциною, вона
безоплатна для пацієнтів.
Бережіть своє здоров’я та здоров’я членів своєї родини.

 

 

Мовні обов’язки громадян

 

Народ гине, коли вiн свiй обов’язок замiнює на поняття обов’язку взагалi.
Ф. Нiцше.

 

1. Мова – запорука iснування народу. Захищаючи рiдну мову, ти захищаєш свiй народ, його гiднiсть, його право на iснування, право на майбутнє. Не ухиляйся вiд цiєї боротьби!

2. Захист рiдної мови – найприроднiший i найпростiший, найлегший i водночас найнеобхiдніший спосiб нацiонального самоутвердження i дiяльностi в iм’я народу. Маєш нагоду бути борцем за свiй народ – будь ним!

3. Володiння рiдною мовою – не заслуга, а обов’язок патрiотів. “Вони (українці) повинні усвідомити, що кожна людина, яка виїжджає з України, кожна копійка, що витрачається не на досягнення українських цілей, кожне слово, сказане не українською мовою, є марнуванням капіталу українського народу, а за даних обставин кожна втрата є безповоротною” (М. Драгоманов).

4. Розмовляй рiдною мовою – своєю i свого народу: скрiзь, де її розумiють, з усiма, хто її розумiє. Не поступайся своїми мовними правами заради вигоди, привiлеїв, лукавої похвали – це зрада свого народу.

5. Ставлення до рiдної мови має бути таким, як до рiдної матерi: її люблять не за якiсь принади чи вигоди, а за те, що вона – мати.

6. Сiм’я – первинна клiтина нацiї. Щоб вона не омертвiла i не вiдпала вiд нацiонального органiзму, її має живити культ рiдної мови. Тому розмовляй у сiм’ї мовою своєї нацiї. Не вмiєш – учись. Прищеплюй дiтям ставлення до мови як до святинi, найдорожчого скарбу.

7. Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову.

8. Нiколи не зупиняйся у вивченнi рiдної мови. “Усi головнi європейськi мови можна вивчити за шiсть рокiв, свою ж рiдну треба вчити цiле життя” (Вольтер).

9. У твоїй хатi завжди мають бути українськi книжки, журнали, газети. Не забудь i про дитячi видання. Хай звучить у твоїй хатi українське слово з теле- i радiоприймачiв.

10. Пiдтримуй усi починання окремих осiб i громадськостi, спрямованi на утвердження українськоi мови.

11. Не будь байдужим до найменших виявiв обмежень чи зневаги української мови. Стався до iнших мов так, як би ти хотiв, щоб ставились до твоєї рiдної мови.

12. Подбай, щоб у мiсцi твоєї працi (навчання) обов’язково був створений осередок Товариства “Просвiта”.

13. Бережи своє iм’я та iмена своїх близьких вiд лакейських деформацiй за чужомовним зразком. Пестлива форма власних iмен, особливо дитячих, не повинна виходити за межi української мови, нацiональної традицiї.

14. Пам’ятай: найкращi вчителi мови для дiтей – це мати i батько.

15. У наш час доволi поширенi змiшанi шлюби. Цiлком природно, що в таких сiм’ях виникає проблема вибору мови. В iдеалi тут повиннi звучати обидвi мови, однак не в якомусь змiшаному виглядi, а кожна – у своєму лiтературному варiантi.

16. Батьки в таких сiм’ях повиннi використовувати обидвi мови не просто для спiлкування, а як засiб залучення своїх дiтей до багатств духовної культури обох народiв.

17. Незнання рiдної мови не звiльняє тебе вiд обов’язку i не позбавляє права боротися за неї, за те, щоб твої дiти i внуки мали можливiсть знати i користуватися мовою свого народу.

18. Вивчай iншi мови. Це дасть можливiсть не тiльки оволодiти ключами до скарбниць духовностi iнших народiв, але й об’єктивно оцiнити свою мову, її сильнi та слабкi сторони. “Хто не знає чужих мов, той нiчого не вiдає про свою власну” (Й. В. Гете).

Знання чужих мов пробуджує бажання працювати для утвердження i розвитку рiдної мови, сприяти тому, щоб вона зайняла гiдне мiсце серед авторитетних мов свiту.

Немає кращого i легшого способу справити приємнiсть чужiй людинi, як розмовляти з нею її мовою, особливо коли це мова “недержавна”, “непристижна”, “мала”.

19. Якщо ти українець i живеш поза Україною, не дай використати себе для денацiоналiзацiї народу, серед якого перебуваєш, а тим бiльше – для боротьби з його намаганням утвердитись на шляху самостiйного розвитку.

20. Нашому поколiнню випало складне i вiдповiдальне завдання – вiдродження української мови, державностi, нацiї. За нас цього нiхто не зробить. Це наш iсторичний обов’язок, виправдання нашого перебування на цьому свiтi. Не перекладаймо цього тягаря на плечi своїх нащадкiв, бо може бути запiзно. Дiймо. В iм’я нашого народу, в iм’я найвищих iдеалiв людства – свободи i справедливостi.

 

Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький

 

Уривки із книжки В. Іванишина та Я. Радевича-Винницького:  Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218 с.

 

 

 

Виховуємо казкою  

 

 

Усі знають, що читання для дитини – основа її розвитку. Але чи не застарів такий вид розвитку та виховання дитини? Можливо, читання можна замінити мультиком? Чи ж казка на ніч не старіє?.. . Перш за все, казка на ніч – демонстрація вашої любові до дитини. Читаючи дитині на ніч, ви не лише розважаєте і розвиваєте її, ви в такий спосіб демонструєте їй свою любов. Може здаватися: ну що можуть дати 15 хвилин читання? Не сумнівайтеся – дуже багато! Якщо ви читаєте дитині на ніч щодня, дитина точно знатиме, що її люблять, про неї піклуються. І жоден мультик  не замінять рідного голосу та батьківського тепла. 

          Читання на ніч – це дуже потужна моральна підтримка для дитини. Замінюючи читання фільмом або мультиком, пам’ятайте, що це вже готові продукти фантазії якоїсь людини. А цікава книга чи казка дають дитині можливість створити власний світ, пофантазувати. І правильний розвиток дитини – це розвиток насамперед її уяви. По-друге, казки допомагають дитині усвідомлювати свій життєвий досвід і переживання. Слухаючи казки, малюк має унікальну можливість стати 

сильним, хитрим і спритним, добрим і великодушним, сміливим і мужнім. Тобто знайти своє місце в реальному світі. Навіть страшні та сумні казки, на думку психологів, потрібні. Адже і страх, і сум – це нормальні людські почуття, яких не потрібно уникати. Але, читаючи дитині на ніч, важливо вибирати перевірені часом твори. Найкраще – народні, що відповідають світосприйняттю дитини. Звісна річ, не варто читати страшні казки на ніч. Особливо якщо ваша дитина дуже вразлива. По-третє, читаючи дитині ми розвиваємо її мовлення та пам'ять. Словниковий запас дитини активно формується у віці від 10 місяців до 1,5 року. У 3 роки, якщо батьки займалися з малюком, його словниковий запас повинен становити понад тисячу слів. Тому так важливо в цей період читати дитині, і не тільки на ніч. Старі, добрі казки розповідають малюкові про добро і зло, вчать його чинити правильно і позбуватися надуманих страхів. Прочитана перед сном казка - запорука міцного сну і приємних снів. Варто лише правильно вибирати книги, аби від прочитаного дійсно була користь.

 

Правила читання казок дітям:

 • Усі казки батьки повинні читати в спокійних умовах. Дитина має зручно розташуватися поряд у комфортній атмосфері.

 • Читати казку необхідно вдумливо, пояснюючи дитині незнайомі слова, обговорюючи основні моменти.

 • Важливо вислуховувати думки самої дитини про почуті події з казковими героями.

 • Не можна говорити дитині, що її судження неправильне, або засуджувати її позицію.

 • Не бажано читати декілька казок відразу, тому що мораль кожної казки повина бути осмислена дитиною.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ  

 

 

1. У казках про великодушних, сильних і благородних персонажів головним героєм краще зробити вашу дитину. Називайте героя ім'ям малюка, щоб ваш син чи донька уявляли, що саме вони здійснюють ці хороші й добрі справи. 


2. Казки, в яких герой спочатку постає перед нами "поганим" (жадібним, примхливим, егоїстичним), навпаки, не варто прив'язувати до вашої дитини.


3. Те, як ви будете читати казку, має важливе значення для відносин мами і малюка. Жоден професійний оповідач чи актор не зможе замінити дитині близькості і уваги мами.


4.  Сама по собі книжка з казками не повинна привертати зайвої уваги малюка. Ілюстрації професійних художників не дають можливості придумати свої образи, тому краще самостійно обговорити з дитиною зовнішність героїв або прстрій чарівного міста. Нехай малюк сам подумає який капелюх може бути у доброго чарівника або на чому пересувається хоробрий персонаж. Такі маленькі вправи чудово розвивають фантазію і любов до творчості. http://uti-puti.com.ua/colloring/279/18.jpg 

 

 

 

Рекомендуємо для батьків:

альтернативні засоби комунікації та ресурси:

телеграм-канал «ВзаємоДія: щоденні кроки до спільної радості»,

«Підтримай дитину»,

платформа розвитку дошкільнят «НУМО»,

«ЮНІСЕФ: спільнота для батьків».

 


 

Домашнє насильство під час війни – це поширене явище, яке стає ще більш небезпечним, ніж у мирний час. Попри повномасштабну війну, розпочату РФ на території України, проблема домашнього насильства не стає менш важливою. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, лише загострює проблеми людей, які були й до цього. Зокрема, це стосується насильства в сім’ях. Низький рівень доходів, безробіття, втрата місця проживання – все це призводить до непорозумінь та негараздів у сім’ї та може переростати у насилля. З метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації у сфері освіти, для всіх учасниць/учасників освітнього процесу, на всіх рівнях освіти шляхом запровадження змін у структурно-організаційному та змістовно процесуальному аспекті розпорядженням КМУ № 1163-р від 20.12.2022 року схвалено Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затверджено Операційний план заходів на 2022-2024 роки з її реалізації.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text

Домашнього насильства можна уникнути, якщо жертва не буде мовчати.

Куди звертатися у випадках домашнього насильства:

 - до Національної поліції за номером 102 та повідомити про факт насильства;

 - на Урядовий контактний центр 15-47, де цілодобово надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства та психологічної допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям;

 - до національної «гарячої лінії» з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335 або 116-123 (короткий номер з мобільного).

  Нагадуємо, що держава гарантує кожному громадянину право на отримання безоплатної правової допомоги за номером Єдиного контакт центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Важливо: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв, представництво в суді).

За правовою консультацією також можна звернутися, написавши повідомлення у месенджер Facebook -сторінки системи БПД, у публічний чат Telegram-чат «Правова допомога протидії насильству», де постраждалі від домашнього насильства та свідки можуть отримати консультацію юристів щодо захисту своїх прав; у приватний чат системи БПД у Telegram або Viber, а також через мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».

З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом Міністерства освіти і науки від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами. URL:https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i- vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/.

 

 

Шановні батьки!

Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів «Загрози та небезпеки від вибухонебезпечних предметів». Вбачаємо за доцільне проведення  просвітницьких заходів щодо питань мінної небезпеки і вибухонебезпечних предметів.

 

https://dsns.gov.ua/upload/1/1/7/5/7/evgen-informuvannia-vnp-peretvoreno.pdf

 

 


 

Рекомендації

щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в літній період

в умовах воєнного стану

 

В умовах продовження дії воєнного стану в Україні особливого значення набуває безпечне проведення літнього оздоровчого періоду в закладах дошкільної освіти (далі - ЗДО). Цей період, терміном у 90 днів, спрямовується на створення найефективніших умов для оздоровлення дітей, відновлення ментального здоров’я, розвитку їх пізнавальних інтересів та творчих здібностей. Одне з основних завдань, яке стоїть перед дошкільною педагогічною спільнотою - організувати освітній процес у ЗДО в літній період з максимальною користю для дітей, одночасно забезпечивши безпеку всіх його учасників. В умовах сьогодення організація літньої оздоровчої кампанії в ЗДО потребує ретельної підготовки та підтримки з боку засновників, управління освіти й охорони здоров’я, а також міжвідомчої взаємодії з відповідними структурними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуації (далі - ДСНС). Освітній процес у літній період організовується відповідно до законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”. Враховуються методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), які визначають напрями діяльності ЗДО в період дії воєнного стану: “Щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану”; “Щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях”; «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». Багато питань розкрито в методичних рекомендаціях “Щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану“ за попередній 2022 рік. Дії керівника ЗДО представлено в брошурі “Пам’ятка керівника закладу дошкільної освіти щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності”. Наразі актуальними напрямами залишаються наступні: організація безпечного освітнього простору в ЗДО; психологічний супровід учасників освітнього процесу; використання літнього періоду для оздоровлення та всебічного розвитку дітей, їх творчих здібностей. Безпечний освітній простір ЗДО в літній період Безпечний освітній простір в ЗДО - сукупність умов, що запобігають будь яким видам фізичної, психологічної, інформаційної, соціальної, моральної, матеріальної небезпеки всіх учасників освітнього процесу, забезпечують захищеність від негативних впливів та створюють комфортність для життя і розвитку особистості. Поняття «безпека в освітньому просторі ЗДО» включає в себе соціально-психологічний, фізичний та інформаційний компоненти. Перший 2 крок організації безпечного освітнього простору в ЗДО у літній період – визначити та усунути всі ті ризики, проблеми, труднощі та перешкоди, що б збільшити відчуття захищеності в учасників освітнього процесу. У літній період збільшується час перебування дітей на свіжому повітрі. Якщо під час сигналу тривоги діти знаходяться на подвір’ї закладу, вихователь організовує їх та супроводжує до захисної споруди. Помічники з персоналу зустрічають і допомагають їм у приміщенні закладу. Звертаємо увагу, що укриття закладу дошкільної освіти розраховано лише на здобувачів освіти та працівників. Батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог, відповідно, не може відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків, адже він не має залишати інших дітей без нагляду та уваги. У залежності від ситуації, умов та часу перебування в укритті дітям пропонують різноманітні активності - ігрову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану та ін. Якщо діти стривожені через гучні звуки сирени доречним буде, в першу чергу, переключити увагу дітей на інші звуки. Підійдуть такі прийоми, як хоровий спів або промовляння добре знайомого віршика, потішки, говоріння пошепки, імітація звуків тварин або природи (дощ, вітер), прослуховування дитячих музичних творів тощо. Для зниження напруження варто використовувати художню літературу, читання якої може супроводжуватися спільною творчою або пошуковою діяльністю дітей, театралізацією, ілюструванням, руханками тощо. Рекомендаційні матеріали щодо читання з дітьми дошкільного віку: • Живі письменники дошкілля. Книжка заспокоює: що почитати дитині, поки триває війна • Живі письменники. Батькам • Як допомагати дітям у замкненому просторі • Аудіоказки Telegram-канал Павлуша і Ява • Прачова В. Котики (казка). У 5 частинах • Дерманський С. «Вірші для малят» Нагадуємо, що деталізований опис дій педагогів ЗДО в ситуаціях небезпеки представлено в посібнику “План реагування на надзвичайні ситуації вихователя закладу дошкільної освіти”, який входить до рекомендацій МОН для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні. Мінна безпека дітей дошкільного віку Для того, щоб літній період був дійсно оздоровчим та безпечним велике значення має просвітницька та профілактична робота з питань мінної безпеки. Варто враховувати “Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях”, вимоги ДСНС, матеріали ЮНІСЕФ. Корисна для всіх учасників освітнього процесу інформація розміщена 3 на сайті “Все про мінну безпеку”. Допомогою в організації розмови з дітьми про питання мінної небезпеки стануть рекомендації психологів. Літній період передбачає збільшення часу перебування дітей на свіжому повітрі. В зв’язку цим вихователям необхідно систематично звертати увагу дітей щодо правил поведінки під час виявлення підозрілого предмету. Для просвітницької роботи з дітьми із питань мінної безпеки краще обрати казки, загадки, вірші, ігрові ситуації, мультфільми, різні види театру. Практичних навичок діти можуть набути в процесі ігрової діяльності (наприклад: словесні ігри - “Можна або ні”, “Безпечно - небезпечно”; настільно-друковані ігри: ігримандрівки “Прогулянка з псом Патроном”, “Безпечне лото”, рухливі ігри “Безпечна стежинка”, “Безпечна прогулянка”, “Крокуй обережно” тощо ). Основною умовою попередження мінної небезпеки для дошкільників залишається пильність дорослих, постійний контроль в період прогулянок та у разі перебування малюків за межами безпечного місця, поінформованість близьких людей про можливі ризики. Ресурсна підтримка: Україна про мінну безпеку; СорОк та ПоНі вебсайт «Все про мінну безпеку» - bezpeka.info; Інформаційна безпека дітей дошкільного віку Для організації безпечного освітнього простору в ЗДО великого значення має інформаційна безпека, яка не обмежується безпекою технічних інформаційних систем, інформації у цифровому чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів захисту даних або інформації незалежно від форми, в якій вони перебувають. Відбір педагогами та батьками інформації, яка надається дошкільнику, має задовольняти його потреби у пізнанні світу й водночас сприяти повноцінному розвитку особистості. Розповідати про події варто зрозумілою дітям мовою. Доречно використовувати казки або історії, в яких учасниками подій, які спостерігали діти, є казкові герої, а фінал - завжди позитивний. Слід враховувати, що діти сприймають емоційні сигнали від дорослих, тому, говорячи про воєнні події, необхідно контролювати свої емоції. Ресурсна підтримка інформаційної безпеки: Як говорити з дітьми про війну: поради психологів; Як говорити з дітьми про війну? ; посібник «Як говорити з дітьми про війну»; Як контролювати вплив новин і соціальних ЗМІ на себе, Як пережити війну і не втратити здоровий глузд, Дитинство у цифровому суспільстві: поради з техніки безпеки. Освітня взаємодія з дітьми в літній період У літній період діяльність закладів дошкільної освіти спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей дошкільного віку, забезпечення активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про 4 навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо. Форму організації освітнього процесу в ЗДО ухвалюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та військові адміністрації з огляду на ситуацію. У разі впровадження дистанційної форми педагогам варто запропонувати батькам дітей раннього й дошкільного віку відеоматеріали та ресурсну підтримку, які дозволять у літній оздоровчий період продовжити цілеспрямовану систематичну освітню діяльність із розвитку малюків. Особливу увагу необхідно приділити руховій активності, використанню природних засобів для оздоровлення дітей, правилам безпеки. Найбільш актуальною в літній період є дослідно-експериментальна діяльність. Її доцільно організовувати з дітьми, починаючи з молодшого дошкільного віку, які могли б не тільки спостерігати та відповідати на питання, а й самостійно повторити експеримент. На сайті МОН розміщено практичні матеріали, які допоможуть педагогам зробити дослідно-експериментальну діяльність різноманітною та цікавою. Для дітей старшого дошкільного віку літо - період перед вступом до школи. В умовах воєнного стану батьки часто відтерміновують цю подію. З метою об’єднання зусиль дорослих для забезпечення соціального та психологічного благополуччя дитини на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти, прийняття науково виваженої позиції щодо систематичного шкільного навчання дитини в умовах сучасної школи доречно використовувати матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Готовність дитини старшого дошкільного віку до систематичного навчання в школі». У період воєнного стану залишається актуальним питання надання педагогом психологічної допомоги дітям, які переживають вплив кризових подій, навчання їх технікам зняття психічного напруження. Діти не мають великого життєвого досвіду або фізичної та емоційної зрілості, як дорослі, і вони реагують на стресові переживання та розуміють їх по-іншому. Тому і психологічна допомога має відповідати їх потребам. Перша психологічна допомога (далі - ППД) є одним із низки заходів у відповідь на надзвичайні події, в яких може опинитися дитина, включає в себе уважне ставлення до реакцій малюка, активне слухання, і, за потреби, практичну допомогу в задоволенні базових потреб та вирішенні нагальних проблем. Особливої уваги потребують діти, батьки яких знаходяться на захисті країни, з родин внутрішньо переміщених осіб, ті, які повернулися із-за кордону й переймають тривожність від батьків, що опинилися в новій реальності із постійною загрозою життю. Надання ППД не передбачає значної професійної підготовки, достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування, і природної здатності проявляти співчуття, людяність. Педагог, який постійно взаємодіє з дитиною, може надавати таку допомогу - помічати, слухати та обговорювати. Оволодіння 5 навичками надання ППД та розуміння реакцій на кризові події, дає можливість дошкільним педагогам не лише допомагати дітям, але й застосовувати ці навички у власному житті. Ресурсна підтримка для педагогів з питань ППД: • Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 “Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» • Вебінар Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій • Вебінар “Перша психологічна допомога дітям: межі компетентності педагогічних працівників” • Картки для дихальних практик стабілізації • Картки сили: ігрові та терапевтичні картки для роботи із дітьми до 8 років • Мультфільми від Графічного батальйону • Навчально-методичний посібник “Психологічна підтримка та допомога дітям, які пережили травматичні події” • Оповідання для дітей “Сильні почуття приходять та йдуть” • Посібник “Посібник для доброго самопочуття : зменшити стрес, наповнитися і розвинути внутрішню стійкість” • Посібник “Діти і війна: навчання технік зцілення” • Поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію • Посібник “Керівництво з надання першої психологічної допомоги” • Посібник “Перша психологічна допомога” • Посібник “Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях” • Робочий зошит для дітей “Екіпаж КІП дає раду своїм переживанням” Одним із дієвих засобів зняття тривожності в дітей є дотримання режиму дня. В літній оздоровчий період розклад дня дошкільників змінюється через збільшення часу на прогулянки. Звертаємо увагу, що організація екскурсій, піших переходів, мандрівок поза межами закладу в період загроз обстрілів недоречна. Адже територія ЗДО щодня обстежується персоналом для можливого виявлення небезпечних предметів, а на маршруті екскурсій такого обстеження забезпечити неможливо. Стан ділянок для прогулянок дошкільників має відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць та Санітарного регламенту . Актуальним питанням залишається формування соціально-громадянської компетентності дітей. Дошкільники, спостерігаючи за подіями в країні, ставленням дорослих до ситуації, їх допомогою військовим також хочуть долучитися до загальнонаціональної справи. В Концепції національногопатріотичного виховання в системі освіти (2022) визначено напрями діяльності ЗДО, які будуть актуальними в літній період: активізація практики волонтерської роботи здобувачів дошкільної освіти; виховання елементів патріотизму дітей старшого дошкільного віку засобами автентичних ігор. 6 Хрестоматія «Моя країна – Україна» – це хрестоматія для дошкільнят з національно-патріотичного виховання, яка містить широку палітру тематично об’єднаних фольклорних і літературних творів для використання під час освітнього процесу в ЗДО. Проєкт «Дітям про Україну» – унікальність проєкту полягає в тому, що він є інтерактивним і дозволяє віртуально подорожувати країною. Розучування і програвання з дітьми автентичних ігор під час прогулянок сприяє їх залученню до народної культури, розвиває словник, має пізнавальний та оздоровчий ефект. Для підтримки інтересу дітей варто доповнити такі ігри костюмами або атрибутами. Доцільно організовувати дні народних ігор із залученням батьків до участі під час ранкової або вечірньої прогулянки. Взаємодія з батьками Просвітницька робота з батьками щодо охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей у літній період передбачає створення інформаційних матеріалів про: • організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в літній період (режим роботи, форму організації дозвілля тощо); • створення у ЗДО безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу; • застосування інструментів управлінської діяльності для вирішення надзвичайних ситуацій. Важливо нагадати батькам протоколи безпеки на випадок повітряної тривоги, евакуації до укриття тощо; • обговорення питання щодо зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей у літній період (заходів, спрямованих на оздоровлення дітей шляхом загартування, організації раціонального режиму дня для дітей раннього та дошкільного віку, організації збалансованого дитячого харчування). У складних умовах ефективними та корисними можуть бути сервіси та інструменти комунікації в онлайн-режимі, використання електронних платформ: Zoom, Google Meet, Google Classroom, з метою проведення онлайнзустрічей, конференцій, батьківських зборів. Доцільним є розміщення на сайті закладу освіти інформації та рекомендацій для батьків.

 

 

 

ДІЇ У РАЗІ ЗАГРОЗИ ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 

Увімкніть теле- і радіоканали місцевого рівня, слухайте сигнали сирен та гучно­мовців.

 1. Уважно прослухайте повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок ваших дій.
 2. Чітко виконуйте розпорядження ряту­вальних служб.
 3. При евакуації вимкніть в оселі електрое­нергію, перекрийте газ та воду.
 4. Залишаючи оселю, візьміть тривожну валізу, прямуйте до сховища або збірного пункту евакуації.
 5. Необхідно заздалегідь з'ясувати розта­шування найближчого укриття

ТРИВОЖНА ВАЛІЗА

 

•Ліки за індивідуальною потребою.

 • Паспорт, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвід­чення, свідоцтво про народження, доку­менти на власність, гроші.
 • Радіоприймач, повербанк, ліхтарик, компас, годинник, мультітул, ніж, свисток, пакети для сміття на 120 л (як тент), блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички.
 • Одяг (нижня білизна, шкарпетки бавовняні, штани, кофта, плащ, шапка, рукавички, шарф, надійне взуття).
 • Гігієнічні засоби.
 • Аптечка, медичний спирт (горілка), сухий спирт, медичні препарати, які вживаються щодня.
 • Посуд (казанок, фляга, кружка металева).
 • Продукти харчування (які довго зберіга­ються і не потребують додаткового приго­тування) на 3 доби, воду, яку періодично потрібно оновлювати.
 • Загальна вага - не більше 50 кг на кожного члена сімї.
 • Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу запи­ска, де вказано прізвище, імя та по-батькові, вік, домашня адреса та номер контактного телефону батьків.
 • АПТЕЧКА
 • знеболювальне
 • Протизастудне.
 • Жарознижувальне.
 • Антибіотики.
 • Медичний спирт.
 • Ножиці.
 • Ліки від харчового отруєння.
 • Перев'язувальні засоби (пластири, медичний бинт, ватні диски та палички).
 • Засоби для зупинки кровотечі (джгут, турнікет).
 • Антисептичні засоби.
 • Дві пари гумових рукавичок та засоби індивідуального захисту.

 

 

 

Цікавинки для розвитку дитини

 

https://bkalisabk.wixsite.com/dnz5ulybka/----c14u8                              

https://www.youtube.com/channel/UCgfYgVkcxfL0eoyYOKJpLWQ

 

 
Вивчаємо дні тижня. Для дошкільнят

https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI&fbclid=IwAR2R0S9si20tqv00klTzdFRSceiTIZ8Jiyr-LJQ-ETHLlkul-9CHT7QSkyM

 

11 добрих мультиків для дітей та дорослих, які варто переглянути під час карантину

https://zatyshok.net.ua/5528/?fbclid=IwAR1kSPrkuphNvviAHQlpeHjm5KFPdUQjx9s-kXOfQeBLbLlgS7VJ-lIKQyA

 

Повчальний мультик для дітей: чому не варто заздрити чужим успіхам

https://mamabook.com.ua/miltuk-pro-zazdrist/?fbclid=IwAR1fdUOa3aYCaD_31yJMMMnTlK5dBCavFkr9TolbyiyMPi26VoOIBLp4VhM

 

ТОП-10 старих добрих мультфільмів українською мовою, які були зняті на студії Київнаукфільм

https://ukrfb.com/277/?fbclid=IwAR1_AR5rYcHyI-Jf89ivkOA5lBYknnUjjIFxHzfUybtESZaxknF896gecXU

 

9 мультиків для вивчення англійської мови

https://tutkatamka.com.ua/diti/diti-budut-v-zaxvati-9-multikiv-dlya-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi/?fbclid=IwAR0koi7yfgfmmEJFlc6d2spdXXKysfPgisWNyeGgKOU0KLhWl2E4B4oD4Gg

 

Зворушливий мультик про заздрість

https://coma.in.ua/13593?fbclid=IwAR2HTQZ3xcSwo_xN_gDIN3JpKxxJ_A862gbNBec2hG9gmK3GmypBlnZBoZc

 

Мультфільм про здоров'я

https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDdYETq4&fbclid=IwAR1viXPNL6Vjf5wqpeKDt1fyDO4bSddcIQ6zwB3UkCbj5GB9Ty9EfJPeZxw

 

15 повчальних мультфільмів від Disney, які варто показати кожній дитині

https://zatyshok.net.ua/5618/?fbclid=IwAR28Sgwky-M9rLJZvFueBafVGRX7_t014msipTpkE1lu8xCjZqsZNXhSBSA

Супер-ідеї для спільного проведення часу з дітьми

https://www.facebook.com/watch/?v=615562602622427

 

55 енергійних ігор та розваг для дітей вдома 

https://osvitanova.com.ua/posts/3565?fbclid=IwAR0_wfVlJbF3zlozddX2tP0T3bCUuxH3jmERgwItdK6oN_HrmgcuVNO4Gdc

 

СІМЕЙНІ ФІЛЬМИ, ЯКІ ІДЕАЛЬНО ПІДІЙДУТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

https://freedominspire.com.ua/4651/?fbclid=IwAR0eLsBxlqqP1PdeaZD89UVbAa3kpAttWwpfmWrYeha_dfRRx1inoZfd2Q0

 

 

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.03.2020 № Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Дніпропетровської області», в дитячому закладі оголошено карантин з 12.03.20202р.  по  03.04.2020 року та заборонено відвідування закладу освіти її здобувачами.

 

МОЗ  України  надає рекомендації щодо заходів запобігання поширення хвороби та дій у випадку захворювання

 

 

 

 

 

До дня незалежності

 

наші дошколята старанно готувалися

 

 

своїми маленькими рученятами створювали карту України.

 


 

Співали гімн України !

 

 

 

 

Ой на Івана та й на Купала,

 

гарні дівчатка й хлопчики в нашому садочку -

 

у віночках з квітів польових !

 

 

 

 

 

 

 

 

Знову свято для малят - "Веселі старти"

 

 

 

 

Затанцюємо перед початком змагань.

 

 

Майбутні голкіпери на тренуванні.

 

 

Починаємо змагання!

 

 

 

 

 

 

А яке ж змагання проходить без відданих вболівальниць?!

 

 

Вчимося забивати гол!

 


 

 

 

 

 

 

Готуємось зустріти літо фарбами яскравими!

 

Трудові будні працьовитих дошколят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 октября на Днепропетровщине прошел Всеукраинский научно-методический семинар-практикум

 

 для методистов по вопросам дошкольного образования областных институтов последипломного

 

педагогического образования Украины.

 

 

Днепропетровщина занимает лидирующие позиции в сфере развития дошкольного образования.

 

Во время семинара гостей региона ознакомили с лучшим опытом и достижениями Днепропетровщины

 

в развитии дошкольного воспитания.

 

 

Также педагоги приняли участие в мастер-классе народных мастеров, заслуженных художников Украины

 

В. Панко, В. Глущенко, Г. Самарской, Л. Горбули и на собственном опыте убедились, что  Петриковка -

 

это не только просто, но и увлекательно.

 

 

 

 

 

  

Для того щоб малюкам в нашому садку було затишно і комфортно, як вдома

 

керівництво закладу, батьки та працівники закладу доклали чимало зусиль...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День незалежності України

 

 

      Проголошення незалежності 24 серпня 1991 року — це золота сторінка

 

біографії нашої держави.

 

Це дата, що започаткувала нову епоху в житті українського народу,

 

законодавчо закріпила його вікові демократичні праг­нення до національного

 

 

відродження, духовної свобо­ди, економічного зростання та культурного 

 

піднесен­ня. Урочисті й гучні заходи відбуваються цього дня по всій країні.

 

       А напередодні, 23 серпня, українці віддають шану Державному Прапору

 

як офіційному символу, що є втіленням національної єдності, честі та гідності,

 

тра­дицій державотворення, історії та сьогодення. Про зна­чення синього та

 

 

жовтого кольорів стягу варто розпові­сти дошкільникам цього дня.

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20