КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Фінансовий звіт

 

     
Інформація
до фінансового звіту за 1 квартал 2024 року                   (загальний фонд) по    ДНЗ № 214
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 719558,43
2120 Нарахування на оплату праці 165803,80
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2271   Оплата теплопостачання 71279,69
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 9934,42
2273   Оплата електроенергії 16637,24
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 375,67
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 983589,25

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     
 

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)

         
 

Затверджений у сумі

 

Вісім мільйонів п’ятсот дві тисячі дев’ятсот сорок п’ять

     

8 502 945 грн.

 
     

(сума словами і цифрами)

 
 

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

         
     

Олена ЯКОВЕНКО

 
 

(підпис)

     
         
 

01.02.2024р.

   

М.П

         

КОШТОРИС

на 2024 рік

40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок)  комбінованого типу № 214 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Дніпро, Самарський район

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)

         

код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району

         

код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету

         

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010   Надання дошкільної освіти)

 
       

(грн)

 

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Найменування

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

8 502 945

0

8 502 945

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

8 502 945

х

8 502 945

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

х

0

0

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

0

0

(розписати за підгрупами)

 

х

   

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

   

(розписати за підгрупами)

 

х

   

інші надходження, у тому числі:

 

х

   

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

   

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

   

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)

 

х

   
 

х

**

**

         

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

х

8 502 945

0

8 502 945

КРЕДИТІВ - усього

       

Поточні видатки

2000

8 502 945

0

8 502 945

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

7 724 552

 

7 724 552

Оплата праці

2110

6 331 600

 

6 331 600

Заробітна плата

2111

6 331 600

 

6 331 600

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

     

Суддівська винагорода

2113

     

Нарахування на оплату праці

2120

1 392 952

 

1 392 952

Використання товарів і послуг

2200

778 393

0

778 393

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

     

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

     

Продукти харчування

2230

0

0

0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

     

Видатки на відрядження

2250

     

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

778 393

 

778 393

Оплата теплопостачання

2271

245 018

 

245 018

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

53 979

 

53 979

Оплата електроенергії

2273

472 863

 

472 863

Оплата природного газу

2274

0

 

0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

6 533

 

6 533

Оплата енергосервісу

2276

     

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

     

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

     

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

     

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

     

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

     

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

     

Поточні трансферти

2600

     

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

     

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

     

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

     

Соціальне забезпечення

2700

     

Виплата пенсій і допомоги

2710

     

Стипендії

2720

     

Інші виплати населенню

2730

     

Інші поточні видатки

2800

     

Капітальні видатки

3000

     

Придбання основного капіталу

3100

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

     

Капітальне будівництво (придбання)

3120

     

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

     

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

     

Капітальний ремонт

3130

     

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

     

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

     

Реконструкція та реставрація

3140

     

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

     

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

     

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

     

Створення державних запасів і резервів

3150

     

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

     

Капітальні трансферти

3200

     

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

     

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

     

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

     

Капітальні трансферти населенню

3240

     

Надання внутрішніх кредитів

4110

     

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

     

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

     

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

     

Надання зовнішніх кредитів

4210

     

Нерозподілені видатки

9000

     
         
         

Директор закладу        

   

Яна МАЛАФІЄНКО

 

М.П.

 

(підпис)

   

Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району)

   

Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО

 

 

 

 

Інформація
 до фінансового звіту за 2023 рік (загальний фонд) по    ДНЗ № 214
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 3490483,71
2120 Нарахування на оплату праці 821525,83
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 983,18
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50142,93
2271   Оплата теплопостачання 134822,24
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 37737,17
2273   Оплата електроенергії 82389,72
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 4508,07
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 4622772,85
     

 

 

Інформація
 до фінансового звіту за 2022 рік (загальний фонд) по    КЗДО № 214 ДМР
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 4144048,47
2120 Нарахування на оплату праці 945341,30
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 190401,06
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28683,91
2271   Оплата теплопостачання 38658,62
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 30792,06
2273   Оплата електроенергії 106608,56
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 2629,71
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,00
Всього 5487163,69

 

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

на 2021р

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт

батьківського комітету КЗО ДНЗ №214 ДМР

за листопад- грудень 2019 року

 

        З метою покращення освітнього процесу під час проведення  у закладі Новорічних свят та розваг у грудні 2019 року батьками закладу була надана благодійна допомога на пошиття святкових дитячих костюмів у кількості 54 шт, а саме:

 

«Мандаринки»-  4 шт

«Сніговики-зефірчики»-  6 шт

«Гномики»-  6 шт

«Міккі Мауси»-  4 шт

«Ворона»-  1шт   

«Принцеса»-  1 шт

«Білосніжка»-  1 шт   

«Принц»-  1 шт

«Кай»-  1 шт

«Герда» - 1 шт   

«Феї» (квіткові) -  4 шт

«Цукерки»-  5 шт

«Розбійники»-  5 шт

«Червона шапочка» - 1 шт

«Ворон»-  1 шт

«Чунга-Чанги»-  4 шт   

«Петрушки»-  8 шт  

      Було придбано тканина різного кольору та фактури, стрічки, різнокольоровий фатин, нитки, корони та інша фурнітура.

Всього на суму  6450 грн  (чеки в наявності)

 

       Все придбане буде оприбутковано і поставлено на облік централізованою  бухгалтерією при департаменті гуманітарної політики  ДМР №4 (закладів освіти  Самарського району).

 

Дякуємо за співпрацю, з повагою батьківський комітет

 

Голова

батьківського комітету                                                   Артеменко Ю.Г.

 

Фінансовий звіт

батьківського комітету КЗО ДНЗ №214 ДМР

за жовтень 2019 року

 

 

   З метою покращення освітнього процесу під час проведення  у закладі осінніх свят та розваг в жовтні цього року батьками закладу була надана благодійна допомога :

 

 • на пошиття 11 дитячих костюмів «Грибочки» ( шапки, штанці, сорочки, тканина білого, червоного та зеленого кольорів, нитки, фурнітура) – чек 1460 грн 78 коп
 • для пошиття 6 платтів для дівчаток придбано тканину жовтого кольору, фатін нитки,  фурнітура – чек 325 грн
 • аксесуари до платтів (чобітки, нарукавники, рукавички) – чек 618 грн 20 коп
 • віночки для дівчаток  6 шт. – чек 274 грн
 • парасольки дитячі 8 шт. – чек 440 грн
 • кошик 8 шт. – чек 720 грн
 • віночок для ведучої – чек 166 грн
 • декоративний папір для оформлення залу – чек 155 грн
 • атрибути для ігор – чек 207 грн

 

Всього на суму 4360 грн

 

       Все придбане оприбутковано і поставлено на облік централізованою  бухгалтерією при департаменті гуманітарної політики  ДМР №4 (закладів освіти  Самарського району).

 

Дякуємо за співпрацю, з повагою батьківський комітет

 

Голова

батьківського комітету       _________________               Артеменко Ю.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт батьківського комітету КЗО ДНЗ № 214 ДМР

                                    за ІІ квартал 2019р.

 

 

За рахунок благодійної допомоги батьків було придбано , а саме:

 

 1. Будівельні матеріали для ремонту приміщення закладу -  7016 грн

(Клей, пластикові кути, шпалери (3555грн), карнизи, лінолеум (2833грн), самоклеюча плівка для сушильної шафи, плінтус, цемент, гіпс )

 1. Чистячі - миючі засоби – 230,50

(пральний порошок, білизна, мило господарське, ганчірки, туалетний папір, паперові рушники, чистячі засоби, засоби для миття посуду, сода кальцінована)

 1. Канцтовари – 394 грн

(теки пластикові, теки швидкозшивачі, папір    А-4 , чорнило для принтера, )

 1. Господарчі товари - 3994 грн

(фарба радіаторна , фарба різнокольорова, щітки, валик, килимове покриття в логопед.кабінет)

 1. Інтернет послуги - 450,00 ( квітень, травень, червень)

 

 

 1. Методична література – 892.12 грн

 

 

КОШТОРИС

 на2019рік

 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 м.Дніпра

 

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 : Надання дошкільної освіти)

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу"

______________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

Ь 294 1111,Ш)

 

5 294 іиі,ии

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

5 294 101,00

X

5 294 101,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

 

 

законодавством

25010000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

боргового зобов'язання)

 

X

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 294 101,00

 

5 294 101,00

Поточні видатки

2000

5 294 101,00

 

5 294 101,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

4 002 332,00

 

4 002 332,00

Оплата праці

2110

3 280 600,00

 

3 280 600,00

Заробітна плата \

2111

3 280 600,00

 

3 280 600,00

Грошове забезпечення військовослужбовців »

2112

 

 

 

1 Нарахування на оплату праці

2120

721 732,00

 

721 732,00

Використання товарів і послуг

2200

1 291 769,00

 

1 291 769,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

— _

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

(Продукти харчування_^

2230

980 802,00

 

980 802,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

310 967,00

 

310 967,00

^Оплата теплопостачання '

2271

150 326,00

 

150 326,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 422,00

 

26 422,00

і ('Оплата електроенергії

2273

134219,00

 

134219,00

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних

2280

 

 

 

(регіональних) програм

2281

 

 

 

заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

 

 

 

і Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії га поточні трансферти підприємствам (установам.

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

; 1 Іридбання основного капіталу

3100

 

 

 

Ііридбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших о^єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

1 Іридбання землі та нематершльних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні ірансферти органам державного управління інших

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

3230

 

 

 

Капітальні ірансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт батьківського комітету КЗО ДНЗ № 214 ДМР

                                    з 01.09.2018р  по 31.12.2018р.

За рахунок благодійної допомоги батьків було придбано , а саме:

 

 1. Будівельні матеріали – 1974.90 грн.

    Доставка з «Епіцентру» -260грн.

для ремонту підлоги 2 ганків груп «Пізнайко», «Карапузики», та ремонту роздягальної кімнати для дітей групи «Зернятко» (Клей СМ-17, гіпсокартон, грунтовка, кахель, фарба, пластикові кути, стельові карнизи – 4шт, дюбелі, дерев’яна рейка)

 1. Чистячі - миючі засоби – 817,68грн

(ганчірки, пральний порошок, білизна, мило господарське, туалетний папір, паперові рушники, чистячі засоби, засоби для миття посуду, пакети для сміття)

 1. Канцтовари – 794грн

( теки пластикові, теки швидкозшивачі, журнали відвідування, папір    А-4)

 1. Господарчі товари -724,82

(сантехобладнання, дверні ручки, замки, щітки, валик)

 1. Таблички для кабінетів – 490.грн
 2. Методична література для метод. кабінету -752.60грн
 3. Дзеркало в логопедичний кабінет – 280грн
 4. Електричні люмінесцентні світильники, електролампи світлодіодні -1182грн
 5. Інтернет послуги - 300,00 ( вересень , листопад, грудень)
 6. Килимок для ніг (коридор) – 255,72
 7. Прикраси для муз. зали -150,60грн
 8. Чистка каналізаційних люків – 200грн
 9. Зрізування аварійних гілок – 200грн
 10. Ремонт принтера та налаштування  комп’ютера -200 грн

 

 

Фінансовий звіт батьківського комітету КЗО ДНЗ № 214 ДМР

                                  з 01.01.2018 по 30.08. 2018р.

За рахунок благодійної допомоги батьків було придбано , а саме:

 

 1. Будівельні матеріали для ремонту приміщень закладу 12396 грн

(Фарби для сходинкових клітин, підвалу, кабінетів, радіаторів, ігрового та вуличного обладнання, цоколю будівлі закладу, щітки, катки, розщеплювач, ламіновані пластикові планки для ремонту леноліуму, шпалери-самоклейки, саморізи, дошки для лавок на вулиці)

 1. Чистячі - миючі засоби – 1868 грн

(пральний порошок, білизна, мило господарське, ганчірки, паперові рушники, чистячі засоби, засоби для миття посуду, сода кальцінована, туалетний папір, пакети для сміття)

 1. Дезинфікуючі пігулки «Соліклор» - 234 грн
 2.  Канцтовари – 1859 грн

(книги наказів, теки пластикові, папір   А-4, зошити, файли, чорнило для принтеру, методична література)

Файли, чорнило для принтера, фотопапір глянцевий

 1. Господарчі товари - 3718 грн

(садові ножиці, сантехобладнання, електролампи. Лопата для снігу, таблички для назви кабінетів. Дверні ручки, замки, електрообладнання, горщики для квітів на вулиці, 2 модульні картини)

 1. М’який інвентар – 2325 грн

(захисні ватно-марлеві пов’язки для дітей, біла тканина для пошиття фартухів пом. вихователям)

 1. Інтернет послуги - 800,00 ( за 8 місяців)

Витрачено всього – 23 200грн

 

 

 

Фінансовий звіт

за 2016-2017рр.

 

За рахунок бюджетних коштів

в дошкільному закладі проведено наступні роботи та придбане обладнання:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Кіль-кість

 

Вартість

 

Примітка

1

Капітальний ремонт пральні

 

 

Замінено труби холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електрична мережа, електричні світильники, облицьовано стіни та підлога кахлем, зроблено ремонт стелі, встановлено нову вентиляційну систему, замінена сантехніка, встановлено сушильну машину, водонагрівач, кондиціонер

2

Встановлено:

- металопластикові вікна

 

 

 

- металопластикові двері

-металопластикова перегородка

 

24 шт

 

 

 

2 шт

 

1 шт

 

Група № 1 – 7 шт,

Група № 3 – 2 шт,

Група № 4 – 7 шт,

Група № 5 – 5 шт,

Роздягальня (ІІ поверх) – 1 шт

Група № 8

 

Група № 8

3

Ремонт навісів

2 шт

 

Над вхідними дверима

4

Виготовлення та встано- влення металевих навісів

 

4 шт

 

Над ганками

5

Овочерізка «Торгмаш»

1 шт

16900

Харчоблок

6

Картоплечистка «Торгмаш»

1 шт

18900

Харчоблок

7

Плита електрична 6 конфорок

1 шт

26859

харчоблок

8

Рукав напірний для поливу (100 м)

1 шт

1842

 

9

Ваги підлогові

1 шт

5400

Комора

10

Лопати штикові

20 шт

3360

 

11

Ростомір підлоговий

1 шт

3276

Медичний кабінет

12

Опромінювач бактерицидний, пересувний

 

1 шт

 

4749

 

Медичний кабінет

 

 

 

Звіт

надходження і витрачання коштів добровільних внесків батьків на підтримку діяльності закладу на 2017р

 

За рахунок благодійної допомоги  придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

 

Кількість

 

Вартість

Примітка

1

Ігрові куточки:

«Кухня»

«Лікарня»

Стільчик «Мішка»

«Перукарня»

 

1шт

1 шт

1шт

1шт

 

966

1357

155

670

 

Група «Зірочка»

2

Шафа для хоз. інвент.

Шафа для миючих засобів

Перегородка

1 шт

1шт

 

1шт

900

1560

 

140

 

Група «Капітошка»

3

Карнавальні дитячі костюми до свят

12 шт

19 шт

1290

3600

Костюмерна

4

Шафа 3-х дверна для дитячого одягу

2 шт

3000

Роздягальня групи «Сонечко»

5

Лавка дитяча

2 шт

468

Роздягальня групи «Сонечко»

6

Ролети на вікна

6 шт

1460

Група «Сонечко»

7

Шафа 2-х дверна для господарчих потреб

1 шт

3075

Група «Пізнайко»

8

Водонагрівач «Round»

1 шт

2000

Група «Сонечко»

9

Спецодяг для кухарів

2 комп

300

Харчоблок

10

Електричний світильник

1 шт

170

Коридор

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок благодійної допомоги батьків зроблено:

1. Приміщення коридору біля групи «Пізнайко» (заміна шпалер, покриття підлоги (лінолеум), плінтус);

2. Завершено ремонт приймальної кімнати групи «Пізнайко» (шпалери, ремонт стелі, встановлення енергозберігаючих світильників, лінолеум, плінтус, міжкімнатні двері, ремонт сушильної шафи);

3. Зроблено косметичний ремонт групи «Капітошка» (ремонт стелі групової кімнати, встановлення енергозберігаючих світильників, міжкімнатних дверей, поклейка шпалер в груповій кімнаті);

4. Ремонт буфетної кімнати групи «Бджілка» ( з облицюванням підлоги та стін кахлем, встановлення 2 мийок з нержавіючої сталі, нових змішувачів, заміна труб), заміна і встановлення 2 дитячих унітазів;

5. Зроблено косметичний ремонт приймальної кімнати групи «Зірочки» (ремонт підлоги, заміна лінолеуму, встановлення плінтусу, штукатурка стелі, стін, поклейка шпалер);

6. Встановлення вхідних дверей в групі «Зернятко»;

7. Зроблено косметичний ремонт групи «Чудасики» (замінено електричну мережу групової кімнати, ремонт стелі групової кімнати, встановлення енергозберігаючих світильників, міжкімнатних дверей, поклейка шпалер в груповій кімнаті);

 

За рахунок благодійної допомоги придбано:

-           Господарчі товари (термометри для холодильників, відро педальне для харчоблоку, набір для поливу, килимки, каструлі, миски, відра, граблі, мітли, клейонка, змішувач, замок для вхідної двері, лопата, пакети для сміття) – 3789,13 грн;

-           Мийні засоби на пральню, харчоблок та інші приміщення: пральний порошок, сода кальцинована, засоби для чищення і миття посуду, «Білизна», засіб для миття скла, господарське і туалетне мило – 3593,9 грн;

-           Канцтовари (папір офісний, бланки меню розкладок, USB-Flash (флешка), калькулятор, файли, папки, журнали обліку, декоративні наліпки «Рибки», «Каміння», чорнило для принтеру, зошити, шнур комп’ютерний) – 3522 грн;

-           Електротовари (лампи накалювання, LED лампи, вимикачі, світильники вуличні, світильники растрові (денного освітлення), шнур комп’ютерний, 6 електричних тенів для електричної плити) – 2158,8 грн;

-           Будівельні матеріали (шпалери, клей, гіпсокартон, профілі, ґрунтовка, саморізи, монтажна піна, покриття для підлоги, плінтус – для ремонту коридору. Фарба ПФ, водно-емульсійна фарба, кольоровий пігмент для бордюрів, фарба для фарбування ігрових майданчиків) – 4175,14 грн;

-           Розсада для квітників на території закладу – 843 грн;

-           Підписка на методичний журнал – 1688 грн.

 

За рахунок благодійної допомоги зроблено:

1. Ремонт принтера і заправка картриджу – 470 грн;

2. Ремонт холодильників – 450 грн;

3. Чистка каналізації і каналізаційних колодязів – 300 грн;

4. Встановлення електричних світильників в коридорі і 4 електричні світильників над ганками, заміна електричного автомату в електрощитовій – 400 грн;

5. Заміна електричних тенів (6 шт) в електричній плиті – 300 грн (харчоблок);

6. Монтаж і підключення картоплечистки і овочерізки – 500 грн;

7. Пісок (6 м 3) в пісочниці і лабораторний аналіз – 1400 грн;

8. Погрузка та вивезення опалого листя – 250 грн;

9. Виготовлення нової печатки і штампу дитячого закладу – 425 грн;

10. Державна реєстрація дитячого закладу – 425 грн;

11. Аналіз питної води – 513 грн 28 коп.;

12. Електровимірювальні роботи – 500 грн;

13. Монтаж відкосів на вікно (роздягальня для дітей на 2 поверсі) – 300 грн;

14. Ремонт електрокип’ятильника (харчоблок) – 150 грн.

 

 


матеріально- технічне забезпечення закладу

 

КОШТОРИСНА 2017 РІК

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м. Дніпро

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)                 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4580234

371967

4952201

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4580234

X

4580234

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

371967

371967

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

371967

371967

Плата за послуги, ідо надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

371967

371967

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

4580234

371967

4952201

Поточні видатки

2000

4580234

371967

4952201

Оплата праці

2110

3706593

0

3706593

Заробітна плата

2111

3038191

0

3038191

Нарахування на оплату праці

2120

668402

0

668402

Використання товарів і послуг

2200

871137

371967

1243104

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (тендер)

2210

2758

0

2758

Медикаменти та перев'язувальні матеріали  (тендер)

2220

1472

0

1472

Продукти харчування

2230

347440

371967

719407

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

23910

0

23910

Видатки на відрядження

2250

50

0

50

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

494507

0

494507

Оплата теплопостачання

2271

337931

0

337931

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

34683

0

34683

Оплата електроенергії

2273

121893

0

121893

Оплата природного газу

2274

0

0

0

Дослідження і розробки , видатки державного (регіонального) значення

2280

1000

0

1000

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1000

0

1000

Інші виплати населенню

2730

1170

0

1170

Інші поточні видатки

2800

1334

0

1334

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району                Т.Г. Залюбченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

батьківського комітету за ІІІ квартал 2016 року

 

 

 

Найменування товарів

Один. вимірюв.

Кіль-кість

Ціна

Сума

Примітка

1

Душева кабінка

шт.

1

2441.49

2441.49

«Пізнайко»

2

Електронагрівач «Elenberg»

шт.

1

1000.00

1000.00

«Чудасики»

3

Тонометр   «Gamma»

шт.

1

700.00

700.00

Мед кабінет

4

Пилосос  «Roventa»

шт.

1

500.00

500.00

«Пізнайко»

5

Номенклатурні журнали для документації ДНЗ

шт.

15

15.00

225.00

Завідувач

медсестра,

завгосп

6

Телевізор  «Toshiba» б/у

шт.

1

_

_

«Чудасики»

7

Дівіді «Toshiba» б/у

шт.

1

_

_

«Чудасики»

8

Чайник електричний б/у

шт.

1

_

_

«Чудасики»

9

Контейнер для мусора

шт.

1

300.00

300.00

завгосп

10

«Поради логопеда» (стенд)

шт..

1

200.00

   200.00

вестибюль

11

«Смачного» (стенд)

шт..

1

200.00

200.00

харчоблок

12

«Атестація педагогів»(стенд)

шт..

1

200.00

200.00

Метод.каб

13

«Методичний вісник»(стенд)

шт..

1

200.00

200.00

Метод.каб

14

«Профспілковий куточок» (стенд)

шт..

1

150.00

150.00

коридор

15

«Вітаємо» (стенд)

шт..

1

150.00

150.00

коридор

16

«Охорона праці» (стенд)

шт..

1

150.00

150.00

коридор

17

Стенд «Закон України про охорону праці»

шт..

1

300.00

300.00

вестибюль

18

«Поради доброго лікаря» (стенд)

шт..

1

200.00

200.00

Мед.кабінет

19

Метрологічна перевірка лічильника холодної води

 

 

120.00

120.00

_

21

Типографічна розпечатка бланків меню-розкладка (формат А-3)

шт

200

1.25

250.00

Дієтсестра

комірник

22

Щорічні планові лабораторні дослідження питної води

 

 

615.00

615.00

_

23

Сантехнічне обладнання для ремонту санвузлів пральної і харчоблоку

 

 

450.00

450.00

харчоблок

пральня

24

Встановлення міжкімнатних дверей

шт..

3

300.00

900.00

Гр«Пізнайко»

25

Дверна ручка з замком

 

 

170.00

170.00

Гр«Пізнайко»

26

Канцтовари: файли, папір А-4

 

 

500.00

500.00

 

27

Фарба для ігрових майданчиків

шт.

5

100.00

500.00

ігрові майданчики

28

Змішувач води на харчоблок

шт..

1

200.00

   200.00

харчоблок

29

Розсада квітів для квітників

 

 

400.00

400.00

Квітник ДНЗ

30

Шпалери для ремонту коридору

шт.

4

200.00

800.00

Метод.кабінет

31

Світильник растровий 4-ламповий

шт..

6

300.00

1800.00

Група №8.

 

32

Світильник растровий 4-ламповий

шт..

1

300.00

300.00

медкабінет

33

Світильник растровий 4-ламповий

шт..

2

300.00

600.00

Каб.психолога

34

Світильник растровий 4-ламповий

шт..

1

300.00

300.00

Каб.логопеда

35

Світильник люмінесцентний

шт..

8

150.00

1200.00

коридор

36

Лінолеум для коридору

М

 

1120.00

1120.00

коридор

37

Лінолеум  група «Пізнайко»

м

 

1567.00

1567.00

Гр«Пізнайко»

38

Шафа

шт

1

1560.00

1560.00

Гр.»Капітошка

39

Перегородка

шт

1

140.00

140.00

Гр.»Капітошка

40

Шафа офісна

шт.

1

756.00

756.00

Каб.психолога

41

Шафа

шт

1

900.00

900.00

Гр.»Капітошка

42

Кухня дитяча «Машенька»

шт

1

966.00

966.00

Гр. «Зернятко»

43

Ігровая стінка «Лікарня» (стіл)

шт

1

638.00

638.00

Гр. «Зернятко»

44

Ігровая стінка «Лікарня» (кушетка)

шт

1

362.00

362.00

Гр. «Зернятко»

45

Ігровая стінка «Лікарня» (ростомір)

шт

1

357.00

357.00

Гр. «Зернятко»

46

Чорнила для принтера з переказом Новою поштою

шт

5

501.00

501.00

Метод.кабінет

47

Журнали «Практика управління»

шт

1

453.60

453.60

Метод.кабінет

 

Звіт за період з 01.07.2016 р. по 30.09.2016 р.розглянуто на засіданні батьківського комітету ДНЗ  - 29.09.2016року.

 

Голова батьківської ради                                         Н.С.Вишнякова

 

Секретар                                                                    Н.М. Бабіч

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

батьківського комітету за І та ІІ квартал 2016 року

 

 

 

Найменування товарів

Одини-ця вимірю-вання

Кіль-кість

Ціна

Сума

Примітка

 

1

Костюм «Сніжинка»

шт

7

 

840.00

 

 

2

Костюм «Їжак»

шт

1.

 

60.00

 

 

3

Костюм «Гном»

шт

1.

 

65.00

 

 

4

Костюм «Зайці»

шт

З

 

105.00

 

 

5

Костюм «Дід Мороз» дорослий

шт

1

 

1050.00

 

 

6

Костюм «Дід Мороз» дитячий

шт

1

 

120.00

 

 

7

Костюм «Клоунеси»

шт

4

 

340.00

 

 

8

Костюм «Бджілки»

шт

2

 

150.00

 

 

9

Костюм « Лісовий »

шт

4

 

160.00

 

 

10

Шорти велюрові

шт

4

 

100.00

 

 

11

Штани атласні

шт

5

 

100.00

 

 

12

Купальники

шт

6

 

300.00

 

 

13

Підодіяльник

шт

15

 

1050.00

Гр.«Чудасики»

 

14

Простирадло

шт

15

 

900.00

Гр.«Чудасики»

 

15

Наволока

шт

15

 

495.00

Гр.«Чудасики»

 

16

Костюм «Білосніжка»

шт

1

 

75.00

 

 

17

Ролети тканеві

шт

6.

 

1120.00

Гр. «Бджілка»

 

18

Ролети тканеві

шт

21

 

3285.00

Гр.«Капітошка

 

19

Ролети тканеві

шт

6

 

1120.00

Гр.«Чудасики»

 

20

Підодіяльник

шт

13.

 

910.00

Гр.«Пізнайчики

 

21

Простирадло

шт

26

 

1300.00

Гр.«Пізнайчики

 

22

Наволока

шт

26

 

780.00

Гр.«Пізнайчики

 

23

Халати кольорові

шт

2

 

260.00

Групи

 

24

Куртка кухаря

шт

2

 

320.00

Харчоблок

 

25

Халат білий

шт

2

 

320.00

Завгосп, група

 

26

Підодіяльник

шт

12

 

840 .00

Група

«Зірочка»

 

27

Простирадло

шт

12

 

600.00

Гр.«Зірочка»

 

28

Наволока

шт

12

 

360.00

Гр.«Зірочка»

 

29

Г ардини

шт

2

 

1278.00

Гр. «Бджілка»

 

30

Процесор б/у

шт

7

1100.00

7700.00

 

 

31

Монітор б/у

шт

7

600.00

4200.00

 

 

32

Клавіатура б/у

шт

14

100.00

1400.00

 

 

33

Принтер б/у

шт

1

750.00

750.00

 

 

34

Мишка б/у

шт

18

50

900.00

 

 

35

Контейнер пласт. великий для іграшок

шт

1

130.00

130.00

Гр. «Пізнайко»

 

36

Контейнер пласт. великий для іграшок

шт

1

195.00

195.00

Гр. «Пізнайко»

 

37

Контейнер пласт. для іграшок 50л..

шт

1

249.00

249.00

Гр.»Капітошка»

 

38

Контейнер пласт. для іграшок  35л..

шт

1

190.00

190.00

Гр.»Капітошка

 

39

Контейнер пласт. для іграшок 35л..

шт

1

160.00

160.00

Гр.»Капітошка

 

40

Полиця для книг б/у

шт

1

100.00

100.00

Гр.»Капітошка

 

41

Полиця для взуття пласт.

1136518

шт

1

100.00

100.00

 Гр.. «Зірочка»

 

42

Полиця для взуття ДСП

1136519

шт

1

150.00

150.00

Гр.. «Зернятко»

 

43

Ігровий куточок «Лікарня»

шт

1

2100.00

2100.00

Гр.. «Зернятко»

 

44

Спідниці в білий горох

шт

4

20.00

80.00

 

 

45

Костюм миші

шт

1

50.00

50.00

 

 

46

Купальники жовті

Шт.

6

50.00

300.00

 

 

47

Купальники голубі

шт

4

50.00

200.00

 

 

48

Купальники сині

шт

4

50.00

200.00

 

 

49

Костюм Весна дитячий

шт

1

100.00

100.00

 

 

50

Спідниці жовті

шт

6

30.00

180.00

 

 

51

Косинки біла

шт

12

8.00

96.00

 

 

52

Підодіяльник

шт

1

90.00

90.00

Гр..»Зірочка»

 

53

Простирадло

шт

1

60.00

60.00

Гр..»Зірочка»

 

54

Підодіяльник

шт

14

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14