КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Результати моніторингу якості освітнього процесу

1.2. Аналіз освітнього процесу.

Заклад  дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», концепцією про дошкільне виховання, Статутом КЗДО №214 ДМР, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

КЗДО №214 ДМР керується у своїй роботі новим Базовим компонентом дошкільної освіти ( прийнятим у січні 2021 року), комплексною освітньою програмою для дітей раннього та передшкільного віку  «Стежинки у Всесвіт», програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3-7 років «Віконечко», програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» авто Рібцун Ю.В., програмою «Впевнений старт», використовує авторську програму М. Ефименка «Казкова фізкультура», спадщину В.Сухомлинського, методику ТРВЗ. Також вихователі використовують у своїй роботі: «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.;).

  Контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом здійснювалась директором Малафієнко Я.В. та вихователем-методистом закладу Бочаровою В.М. відповідно до річного плану та особистого планування. Своєчасно були здійснені тематичні перевірки, інші види контролю, в кожній віковій групі щотижня відвідувались заняття та режимні моменти, з метою вивчення стану роботи, допомоги вихователям в організації і проведенні різноманітної діяльності та забезпечення якості навчально-пізнавальної діяльності. Крім того, проводився контроль за виконанням рекомендацій і рішень педагогічних рад, перевірок, педагогічних виставок тощо.

  Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Результатом є те, що вихователі використовують ІКТ технології розвивального навчання, інтерактивні методики. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи

педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

*спостереження за діяльністю педагогів — 50 % ;

*анкетування педагогів та батьків — 5 % ;

*аналізу занять — 25%;

*аналізу контрольних зрізів – 25%;

 

Результативність роботи педагогічного колективу

У зв’язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу свою діяльність направляв на реалізацію основних завдань:

 1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою підвищення рівня комунікативно-мовленнєвого розвитку учасників  освітньо-виховного процесу та всебічного розвитку дітей.
 2. Формування основ безпечної поведінки, стрессостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

 

Методична робота

З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік.

Для визначення рівня педагогічної компетентності вихователів, проводився моніторинг: «Педагогічна компетентність вихователів», велась діагностична картка професійної майстерності вихователів. За даними моніторингу підвищився рівень професійної компетентності вихователів, знань з різних розділів програми та підвищилась результативність навчально-виховного процесу: зріс рівень професійної компетентності вихователів.

Рівень професійної компетентності вихователів.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року такі форми методичної роботи:

- найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, інноваційними підходами до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

Педагогічна рада №1: «Організаційна педагогічна рада

«Новий навчальний рік – нові пріоритети»

серпень 2022 р.

Педагогічна рада №2: «Національно-патріотичного виховання дітей - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей»

листопад 2022 р.

Педагогічна рада №3: «Система заходів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

лютий 2023 р.

Педагогічна рада №4: «Про підсумки діяльності закладу в 2022-2023 н. р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2023-2024 н. р.»

травень 2023р

 

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, підбивали підсумки роботи щодо вирішення річних завдань. Систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради усі педагоги закладу.

        Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: семінар-практикум: «Теоретичні, методичні засади навчально – виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності», жовтень 2022 р.; семінар-практикум «Національно-патріотичне виховання дітей в умовах воєнного стану»

січень 2023 р., семінар- практикум «Формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників один із пріоритетних напрямків сучасного ЗДО» березень 2023р.

 Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за комплексною і парціальними Програмами, підвищилась якість роботи по вирішенню річних завдань.

Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.

Для ефективного підвищення майстерності вихователів, вдосконалення теоретичної і практичної підготовки упродовж навчального року були проведені презентація та круглі столи з метою ознайомлення вихователів зі змістом передового педагогічного досвіду «Навчання дітей українського мовлення, ознайомлення їх з побутом і традиціями народу». Педагоги садочка активно працювали над проектом «Україна – наша Батьківщина». Вихователі: Висоцька І.О., Лошакова М.О., Сорокіна О.А., Томанек С.Г. творчо використовували доробки педагогічної майстерні у власній педагогічній діяльності.

У 2022/2023 н.р. вихователі гр..№7, №8 працювали за програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3-7 років «Віконечко», програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» авто Рібцун Ю.В.  Моніторінг освітнього процесу показав добрий результат.

Виконання завдань правового виховання, визначеного новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти реалізується на он-лайн заняттях. Під час  Тижня правової освіти «Кожна дитина – маленька людина» особливу увагу було закцентовано педагогами на просвітницьку роботу з батьками.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Кожне переглянуте он-лайн заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої он-лайн роботи з малятами; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

В полі зору методичної служби дошкільного навчального закладу уже упродовж кількох років вирішення проблем національно-патріотичного виховання. Виховання юних громадян нашої країни в дошкільному закладі здійснюється на засадах надбань та цінностей минулих поколінь, народознавства, етнопедагогіки, культури, традицій та історії українського народу.

Методична служба закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла виконанню Закону України «Про засади державної мовної політики» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Вся ділова документація ведеться державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Педагоги мають достатній рівень володіння державною мовою. У період з 03 по 31 липня 2023 року відповідно до плану роботи КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР для педагогів закладів дошкільної освіти відбулись он-лайн засідання мовного клубу «Прокачай українську». З метою підвищення статусу української мови як державної та ознайомлення педагогів з історією України були проведені педагогічні години до 30-ї річниці незалежності України.

Враховуючи реалії нашого сьогодення, маючи певний досвід роботи з навчання дітей українського мовлення та ознайомлення дошкільників з побутом, традиціями, культурою, історією українського народу педагогічний колектив продовжуватиме цей напрям, як один з методів формування громадянина української держави. Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення он-лайн занять, театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої он-лайн роботи з дітьми дошкільного віку. Результативність освітньої он-лайн роботи вивчалась та аналізувалась вихователем-методистом Бочаровою В.М.  Так упродовж навчального року був проведений адміністрацією КЗДО оперативно-наглядовий та попереджувальний контроль для поліпшення освітньої роботи.

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей. Належна увага приділялась проведенню міні-занять.

Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Моделювався досвід педагогічного досвіду колективу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників у контексті Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В закладі проводиться серйозна робота по систематизації власного досвіду роботи та підготовці авторських методичних розробок і методичних посібників. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. На нараді при директорі вчитель-логопед Журавель Я.Л. представляла методичну підбірку занять за темою : «Розвиток лексико-граматичної  сторони мовлення для дітей старшого дошкільного віку», вчитель-логопед Кривоносова О.М. представила досвід за темою «Картотека ігор та вправ   які сприяють покращенню пам’яті» », вихователь Сорокіна О.А. – власні доробки з мнемотехніки. Свій досвід вихователі демонстрували у вигляді мультимедійної презентації, завдяки чому були розкриті напрямки роботи педагогів за пріоритетними напрямками роботи.

Педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме консультації, семінари, ділові ігри, колективні перегляди, круглі столи сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:

­дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра, квести, тощо;

­тренінг для педагогів ЗДО: «Вихователь – людина двох професій: педагог та актор», «Педагогічна майстерня педагога»

Але, були з'ясовані такі основні проблеми:

­низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

­недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;

­недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2022/2023 н.р. доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання передового досвіду роботи педагогів міста та України.

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, продовжувати поповнювати картотеку бази даних інновацій тощо.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти». Протягом року покращилась науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився конспектами з розвитку мовлення, з валеології, розробками занять, сценаріїв з патріотичного виховання, тощо. Зібрані та систематизовані нормативно-правові документи щодо діяльності КЗДО.

В усіх вікових групах зібраний та систематизований матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . Вихователі проводили онлайн-консультації для батьків та викладали в Classroom цікавий матеріал на тему ЗСЖ.

Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавально-пошуковий характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращанню якості володіння різноманітними методами роботи.

Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника, вихователя-методиста, директора.

          Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2022-2023 навчального року показав, що пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності;
 • розвиток творчого потенціалу, професійної компетентності, здатності до самостійної побудови своєї кар'єри, вивільнення прихованих резервів професійного зростання через різні форми професійної освіти і самоосвіти.
 • Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

 

Організація та результативність освітнього процесу

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини розвитку освіти упродовж 2022/2023 навчального року в дошкільному навчальному закладі виховний та освітній процес організовувався таким чином, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, комплексною освітньою програмою для дітей раннього та переддошкільного віку  «Стежинки у Всесвіт», програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3-7 років «Віконечко», програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» авто Рібцун Ю.В., програмою «Впевнений старт», використовує авторську програму М. Ефименка «Казкова фізкультура», спадщину В.Сухомлинського, методику ТРВЗ.

За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального середовища (групи № 2,5,8). Зміст розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих здібностей.

У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організовується так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволятиме дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Дошкільнята матимуть можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне. У групах поповнюються театралізовані куточки (№ 1,2, 3,5), з’явились куточки для релаксації (№7,8).

Діагностування рівня знань дітей у вересні 2022 р. та в травні 2023р. проведено не було, нажаль воєнний стан та бойові дії порушили наші плани.

Але педагоги закладу впевнені що необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу. Працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

А ще слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати майбутніх вихованців до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

А ще педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

Робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення .                                                                                           

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

У 2023/2024 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей:

 • надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку;
 • сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявляти обдарованих дітей;
 • використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.
 • використовувати у своїй роботі ІКТ та розробити заняття, дидактичні ігри, підготувати цікавий матеріал для використання он-лайн під час війни.

В методичному кабінеті створені умови для самоосвіти педагогів, систематизований дидактичний матеріал.

Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з патріотичного виховання та народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. У групах № 6,7 є в наявності телевізори, які допомагають вихователям проводити змістовні та цікаві заняття. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, розваги. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства, педагоги знайомлять дітей з історією народних свят, звичаїв та обрядів.