КЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 214 ДМР

 


Кадровий склад

 

Кількісно - якісний склад педагогічних кадрів

 

Всього педагогів -  21

Директор -1

Вихователь-методист -1

Вчитель-логопед -2

Музичний керівник -1

Вихователі -16 ( 2-за кордоном)

 

Рівень освіти     

 

Повна вища                                 - 8ч.

Неповна вища                             - 8ч.

Неповна вища непедагогічна       - 1 ч

Професійно – технічна                - 3 ч

навчається                                 -1 ч

 

Вища категорія            - 4ч

І  категорія                     - 1ч

 

спеціаліст                       -  3 ч

11 тарифний розряд       - 9 ч

10 тарифний розряд       - 3 ч

9 тарифний розряд         - 1 ч

Звання «Вихователь – методист» – 3 ч

Звання «Старший учитель» -1ч.

Звання «Старший вихователь» - 1ч.

 

Стаж роботи педагогів    

3-10 років – 10

10-20 років – 

Понад 20 років -11

         З метою підвищення професійної компетентності, вдосконалення педагогічної майстерності шляхом дистанційних форм спілкування педагогами дошкільного закладу відвідуються онлайн – конференції, семінари, курси. Приймають участь в онлайн зустрічах з  педагогами закладів освіти, тренінгах на платформі ZOOM.

 

         Курси підвищення фахової кваліфікації (дистанційна форма навчання на період карантинних обмежень) при Дніпровській академії неперервної освіти педагоги закладу проходять згідно графіка.

         Підготовка та проведення атестацій педагогічних  працівників здійснюється відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

         У закладі створено умови для стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності. Систематично проводяться інтерактивні  форми методичної роботи: семінари – практикуми, тренінги, ділові ігри, консультації для різних категорій педагогів.

 

         Заклад повністю укомплектовано кадрами згідно штатного розпису. Колектив згуртований, плинності кадрів немає.

 

Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ЗДО:

•         висвітлення роботи закладу на сайті ЗДО та використання електронної пошти;

•         використання «Курс «Дошкілля»;

•         ведення ділової документації.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

•         мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи);

•         робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

В роботі ЗДО з питань інформатизації є такі недоліки:

•        недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;

•        недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою;

В 2023/2024 навчальному році продовжується навчання з оволодіння педагогами навичками роботи з програмами ZOOM, СLASSROOM, Microsoft Word, Pover Point та у форматі «Наставництво» та інших формах методичної роботи.

На новий навчальний рік визначені такі завдання ЗДО щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

•        подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;

•        організація проведення майстер-класів для педагогів ЗДО з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;

•        розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;

 

•      оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ЗДО.

 

   Наявні   вакансії:

 керівник  гуртка 1,0; вихователь 1,5;

 прибиральниця службових  приміщень 0,75;

 помічник вихователя 2,5