КЗО"ДНЗ № 214 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДМР

 


Сторінка музкерівника

              

 

Музика  зміцнює здоров'я

 

Релаксація під музику – допомагає дітям  знімати фізичну та емоційну напругуМедитація під музику -допомагає дитині розслабитися, дати можливість відчути себе персонажем казки. Музичне – рефлекторне пробудження дітей після денного сну. Щоб пробудження було м’яким, добрим і бажаним, використовується відповідна музика: досить тиха, ніжна, легка, така, що обіцяє радість.Музичні пальчикові ігри. Регулярні вправи з пальцями поліпшують пам’ять, розумові здібності дитини, усувають її емоційне напруження.Комплекси музичної  пальчикової гімнастики використовують: вчитель - логопед, для усунення мовленнєвих вад у дітей; вчитель – дефектолог, для корекційної роботи у дошкільників із затримкою психічного розвитку; музичний керівник, вихователі для усунень емоційного напруження дитини, поліпшення діяльності серцево – судинної і травної систем, розвитку координації рухів, сили та спритності рук, підтримки життєвого тонусу.Дихальна артпедагогіка До дихальної артпедагогіки входять гра на духових музичних інструментах, дихальна гімнастика під музику та різні вправи для розвитку дихання (інтонування, вокалотерапія). Це дає змогу дітям оздоровлюватися, не помічаючи процесу лікування.
 
Хореографія - розвиток рухової культури засобами музикальної ритміки. Хореографія (танок) один із видів покращення здоров’я за допомогою рухів.Танок – це сукупність виразних злагоджених рухів, об’єднаних загальним ритмом, що виражають почуття й настрій тих, хто танцює. За своєю руховою природою танок близький до деяких засобів фізичної культури, а за естетичними параметрами до духовної Заняття танцями знімають зайве м’язове та нервове напруження, підвищують фізичне здоров’я та покращують емоційний стан.
                   
Музичні заняття та танці розвивають творчі здібності, виховують смак, розвивають координацію рухів і відчуття ритму. Розвивається вміння орієнтуватися в просторі, формується правильна постава і красива хода. У той же час відбувається розвиток психічних процесів (сприйняття, уваги, волі, пам'яті, мислення) і загальне оздоровлення.