КЗО"ДНЗ № 214 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДМР

 
Звіт завідувача

ЗВІТ

завідувача комунального закладу освіти

"Дошкільний навчальний заклад  (ясла- садок) № 214 комбінованого типу"

Дніпровської міської ради

Малафієнко Яни Вікторівни

 перед педагогічним колективом, батьками,і громадськістю

2017-2018 навчальний рік

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу» (далі ДНЗ) знаходиться за юридичною адресою:

49127, м. Дніпро, Самарський район, вул. Роторна, буд 21-Б, тел..728-23-07,

e-mail: dnz214@dhp.dniprorada.gov.ua

 

У 2017 - 2018 навчальному році було укомплектовано 8 вікових груп:

 • 2 групи – раннього віку (3-рік життя)
 • 1 група – молодшого дошкільного віку (4-рік життя)
 • 1 групи – середнього дошкільного віку (5-рік життя)
 • 1 група – старшого дошкільного віку (6-рік життя)
 • 1 група – різновікова
 • 1 група – компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення
 • 1 група – компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного

розвитку

ДНЗ працює за 12 годинним режимом.

Основні напрямки роботи ДНЗ:

 • художньо естетичний розвиток;
 • корекційна робота для дітей з затримкою розвитку мовлення та дітей з

     порушенням психічного розвитку;

 • оздоровча робота.

 

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти – завідувач, вихователь-методист, 2 вчителя-логопеда, 1 вчитель – дефектолог,

1 інструктор з фізкультури в спеціальних логопедичних групах, керівник гуртка з англійської мови, 18 вихователів. Всього 23 педагога. З них мають вищу освіту –7 педагогів, неповну вищу освіту - 8, середньо – спеціальну – 6 педагогів, середню 2 педагога.

 

У 2017 – 2018н.р в ДНЗ були створені оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: атестація педагогів проводилася згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 930 від 06 10 2010р. зі змінами – «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011р. і № 1135 від 08.08. 2013р. та згідно з перспективним планом.

У 2018р. було атестовано 5 педагогів:

            Рішенням атестаційної комісії комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради від 23.03.2018р. (протокол засідання атестаційної комісії №4) присвоєно: кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Висоцькій І.О. (13 тарифний розряд); кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої  категорії» - вчителю – логопеду  Кривоносовій О.М. (12 тарифний розряд); вихователям Томанек С.Г.  Волошіній О.Г. - 11 тарифний розряд.             Рішенням атестаційної комісії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Волошіній О.Г. присвоєно педагогічне звання «Вихователь - методист». Островерховій А.І. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Вихователь - методист».

На курсах підвищення кваліфікації при Дніпровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти навчався 1 педагог: Пихуніна М.П. - курси вихователів – методистів дошкільних навчальних закладів

У закладі працює 3 молодих педагога, наставниками яких були спеціалісти з великим досвідом роботи, для починаючих педагогів працювала «Школа молодого вихователя».

В 2018 році 2 педагога закінчили вищи педагогічні навчальни заклади:- Малафієнко Я.В. закінчила КВНЗ Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, здобула кваліфікацію: освітньо – кваліфікаційний рівень – спеціаліст, професійна кваліфікація 2340 Вчитель з корекційної освіти; Кюрджиева Олена Петрівна закінчила Дніпровський педагогічний  коледж Дніпровського національного університету ім. О.Гончара за спеціальністю «Дошкільна освіта».

В цілому робота колективу відмічалася стабільністю та позитивною результативністю.

1.2 Аналіз освітнього процесу

Організація освітньої роботи в дошкільному  навчальному закладі у 2017/2018  навчальному році здійснювалась відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини,  відповідно до Законів України «Про освіту», від 17 липня 2001 року ; «Про дошкільну освіту» від 12. 09. 2001р; «Про охорону праці», «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», «Про права дитини», «Про мови в Українській СРС», «Про основні засади державного нагляду»,  Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена Міністерством освіти і науки України від 16 червня 2015 року за № 641); Стратегії Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженої Указом президента України від 13 жовтня 2015р. за № 580/2015), Положення

про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06. 2013 р. № 768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, Наказу «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446, затверджений у Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965.інших нормативно-правових актів, а також:

 • Оновленою комплексною освітньою  програмою «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН № 1/11 від 6 листопада 2015 року)
 • Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

(авт. Рібцун Ю. В.).

 • Навчально - методичними посібниками та методичними рекомендаціями рекомендованими МОН молодь спорту України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/18 навчальному році.
 • Дидактичним забезпеченням вибраного змісту освіти

 

У 2017-2018 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу була спрямована на вирішення таких завдань:

1. Розпочати роботу з виховання людини - патріота як пріоритетної складової процесу соціалізації особистості

2. Продовжити  роботу з економічного виховання дошкільників  (Афлатот - соціальна та фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі)

3. Удосконалити роботу щодо соціалізації дитини через формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; 

4. Удосконалити роботу над спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку

Продовжити  роботу над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" (ІІІ етап)

В цьому навчальному році педагогічні колектив дошкільного навчального закладу спрямував свою педагогічну діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, при цьому приділялась увага патріотичному вихованню у контексті виховання людини - патріота як пріоритетної складової процесу соціалізації особистості

Для рішення цього завдання  в ДНЗ була створена цілісна система всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина-патріота України шляхом ознайомлення дітей з культурою, традиціями та звичаями українського народу; а також формування у них почуття причетності до історії та майбутнього свого краю, пробудження і виховання патріотичних почуттів.

А також створена  матеріальна та навчальна бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо), в кожній групі для роботи з дітьми створено відповідне розвивальне середовище:

 • оформлени українські  куточки національної та народної символіки;
 • оформлено добірку віршів про Україну, Київ, Дніпро, рідну природу, Батьківщину;
 • підібрано ілюстрації, плакати, карти України;
 • метод кабінет та групи доповнено папками, ширмами на українську тематику;

Патріотичне виховання в нашому дошкільному закладі носить комплексний характер, пронизувало всі види діяльності дошкільників, здійснювалось як в повсякденному житті так і на спеціальних заняттях з народознавства та ознайомлення з довкіллям. З дітьми щодня проводилась  робота з патріотичного виховання. Діти знайомились на заняттях та в повсякденному житті з історією України, з надбаннями нашого народу, географією рідної країни, народними традиціями, звичаями, культурою тощо. Різноманітна діяльність — пізнавальна, дослідницька, мовленнєва, ігрова, фізкультурна, театралізована, образотворча, музична, творча тощо — допомагали зробити ці знання  цікавими для всіх дітей. Дошкільнята почали з більшою повагою ставитися до рідної природи, до людей. У них формується чуття родини, рідного краю, гордості за свій народ. Діти розуміють українську мову, допомагають однин одному у вимові окремих слів, зворотів, збагатили словниковий запас словами щоденного вжитку. Під час самостійних ігор драматизують уривки знайомих українських казок, віршів, пісень, охоче грають у народні ігри.

         В результаті діти 3 – 5 років мають емоційне – позитивне ставлення до того, що вони українці – громадяни України. Діти мають уявлення про права як потенційні можливості. Використовують деякі традиційні українські формули етикету. У рухливих та предметно – рольових іграх використовують малі фольклорні жанри (лічилки, заклички, мирилки, колискові, забавлянки)

         Діти 5 – 6 (7) років усвідомлюють належність до своєї родини, роду як цілісних складових українського народу, усвідомлюють свою причетність та причетність своєї родини, роду до творення української держави. Діти виявляють почуття справедливості Дієвими аспектами їхньої поведінки є любов, воля, справедливість, відповідальність. Діти знають і називають риси, притаманні господарям, патріотам, наводять приклади із фольклорних та літературних творів. Знають свята (родинні, звичаєві, фольклорні) та святкують їх з радістю. У рольових іграх використовують різноманітні фольклорні жанри.

     Була продовжена робота з економічного виховання дошкільників  (Афлатот - соціальна та фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі).

З метою підвищення знань педагогів про програми фінансової та соціальної освіти було проведено наступні заходи:

- Педагогічна рада «Економічне виховання дошкільників», на якої розглядалися питання особливості соціально – економічної освіти дошкільників.

Круглий стіл: «Афлатот – програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років»;

Тренінг: «Ти, Я і Афлатун»;

Консультації: «Знайомимо дошкільників з економікою», «Формування економічної свідомості дітей засобами гри», «Мета і зміст економічного виховання у дошкільному віці.»

В методичному кабінеті:

– систематизовано перелік дитячих художніх творів з питань економічного виховання.

– підготовлено консультації для батьків: «Дитина і гроші. Поради батькам.», «Коли давати кишенькові гроші дітям»;

3. Удосконалити роботу щодо соціалізації дитини через формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

         Для навчання дітей навичок спілкування педагоги  використовували систему ігор і вправ з урахуванням закономірностей розвитку діяльності дітей відповідного віку. Цілеспрямоване комплексне формування комунікативно – мовленнєвих навичок у дітей було спрямоване на збагачення емоційних і особистісних контактів дітей із дорослими і однолітками, на задоволення потреби дітей у різноманітному чуттєвому пізнанні і дослідженні предметного світу навколо себе.

4. Удосконалити роботу над спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку

Робота з ОБЖД ведеться досконало та систематично Постійно проводяться інструктажі з питань охорони життя та здоров'я дітей. Питання з основ безпеки життєдіяльності дітей плануються в різних розділах річного плану. У листопаді та квітні заплановано проведення "Тижня безпеки". 20 - 24 листопада було проведено відкриті заняття з ОБЖД з використанням методів ТРВЗ, спортивне свято з цієї теми та інші заходи згідно з річним планом. Значна увага приділена роботі з батьками з цього питання. Для батьків: в усіх групах підготовлені та розміщені в батьківських куточках інформаційні матеріали для батьків. Проведено: консультації для батьків «Дисциплін дорослих на вулиці - запорука безпеки дітей», Тренінг з ОБЖД, Тиждень відкритих дверей, Анкетування батьків «Чи потрібно знати дитині правила дорожнього руху» Також залучали батьків до виготовлення та оновлення макетів автодромів та ігор з дорожнього руху.

В методичному кабінеті на допомогу вихователям створено папку «Основи безпеки життєдіяльності – школа виживання» «Школа екстремальних ситуацій»

«Огонь друг – огонь ворог».

Постійно проводиться Інструктаж з охорони життя і здоров’я дітей.

Для підвищення педагогічної майстерності проведено проблемний семінар: «Соціалізація дитини за допомогою гри», інтерактивний практикум для педагогів «Соціальна і фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі», тренінг «Педагогіка розуміння», проведено консультації: Чи потрібне дошкільникам економічне виховання, Розвиток соціальної компетентності у дошкільників за допомогою казки, У згоді зі світом і з собою - розвиток соціальної впевненості дітей старшого дошкільного віку, Навчаємо дітей розповідати за допомогою опорних схем – символів, Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості, Особистісний розвиток дітей у творчих іграх.

Для вихователів корекційних груп проведено консультації: Методика організації логоритмічної роботи; Розвиток пізнавальних процесів у дітей з порушенням психічного розвитку.

       Проведені консультації для спеціалістів: вчителя - логопеда, вчителя – дефектолога -  Корекційна робота з дітьми, які мають порушення в психо – емоційному розвитку; Оформлення документації вчителями - логопедами, та вчителями – дефектологами в/м№5, 2013; Взаємозв’язок вчителя – логопеда, вчителя – дефектолога з вихователями логопедичних груп та груп ППР. Для інструктора з фізкультури проведено консультацію - Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням.

         Всі групи приймали участь у конкурсах «На кращу підготовку до нового навчального року». Кращими признано групи: ІІ молодша група – вихователі Томанек С.Г., Темечко Т.В.; старша група «Пізнайко» – вихователі Портна В.В., Музичкіна К.К.

         В конкурсі куточків з національного – патріотичного вихованні прийняли участь дошкільні групи та логопедичні групи. Кращим признано куточок різновікової групи (вихователі Ожогіна Т.Ю., Селіванова В.Г.)

Усі приміщення восьмі  вікових груп оснащені всім необхідним для повноцінного, різнобічного розвитку дитини, виховання творчої активної

особистості. Дякуючи батькам в усіх групах нові сучасні меблі, розміщуючи які враховували принцип універсальності, що дає змогу міняти, трансформувати предметне середовище відповідно до певного виду діяльності чи гри. В кожній групі створено гармонійну в колірному і просторовому рішенні обстановку..

Педагогічний колектив продовжив роботу по забезпеченню якісної дошкільної освіти для дітей з різними стартовими можливостями, а саме - з дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку а також з дітьми з порушення психічного розвитку.

Для педагогів логопедичних груп та груп ППР, проведено тренінг, спрямований на розвиток емоційно-вольової сфери, стабільності та стресостойкості , опанування нових соціальних ролей та експериментуванню у спілкуванні, методом різноманітних вправ, ігор, пантоміми та ін.

Залучення батьків для активної участі в усіх заходах, що проводились в дошкільному закладі з фізичного виховання і розвитку мови, сприяло поліпшенню якості корекційноі роботи з дітьми. Батьки дітей переконалися в необхідності корекції  розвитку мови дітей.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Завідувач, методист, спеціалісти та всі педагоги дошкільного закладу  забезпечують підтримку родинного виховання. Одним із важливих завдань стало сприяння розвитку і зміцненню сучасних родин, навчання батьків того, як виховати дитину здоровою та психічно і фізично розвинутою. Як правильно підготувати її до життя в суспільстві, як розвити її творчі здібності.

Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

В ДНЗ були створені умови для навчання обдарованих дітей, дітей з підвищеним рівнем здібностей: працював гурток з англійської мови. Організовуючи життєдіяльність дітей, педагоги враховують психологічні, фізіологічні закономірності розвитку дітей їх індивідуальні особливості, виявляють повагу до особистості кожної дитини, доброзичливість.

Підводячи підсумки освітньо – виховного процесу в ДНЗ за минулий 2017 – 2018 рік, можна стверджувати, що педагогічним колективом проведена значна робота щодо вдосконалення освітнього процесу.

 

 

Звіт

завідуючого комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу»

Дніпропетровської міської ради

Малафієнко Яни Вікторівни

перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

за 2016 - 2017 навчальний рік

 

     Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність.

Даний звіт зроблений відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 « Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з

метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Головні завдання звіту

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

·       Підвищення відкритості дошкільного закладу;

·       Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;

·       Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;

·       Проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи;

·       Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.

 

      Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу» (далі ДНЗ) знаходиться за юридичною адресою: вул. Роторна, 21-Б, м. Дніпро, 49127, e-mail: dnz214@dnepredu.dp.ua

     Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, Малафієнко Яна Вікторівна,  згідно зі Статутом.

    Дошкільний навчальний заклад розрахований на 134 місць, а в 2016 – 2017н.р виховувалися 192 дитини дошкільного

віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

У 2016 - 2017 навчальному році було укомплектовано 8 вікових груп:

2 групи – раннього віку (3-рік життя)

1 група – молодшого дошкільного віку (4-рік життя)

1 група - різновікова 

1 група – середнього дошкільного віку (5-рік життя)

1 група – старшого дошкільного віку (6-рік життя)

             1 група – компенсуючого типу для дітей з порушенням мови

1 група – компенсуючого типу для дітей із порушенням психічного розвитку

ДНЗ працював та буде працювати в наступному році по запитам батьків за 12 годинним режимом.

Режим роботи дошкільного закладу – з 07.00 до 19.00.

    Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно з електронною чергою, на підставі заяв батьків,

медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини, а для груп компенсуючого типу протокол діагностичного засідання ПМПК.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України; Конвенцією ООН про права дитини; законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти», Концепцією

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад; власним Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,

задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного

розвитку.

Основні напрямки роботи ДНЗ:

-        художньо естетичний розвиток;

-        корекційна робота для дітей з затримкою розвитку мовлення та

дітей з порушенням психічного розвитку;

-        оздоровча робота.

Форми організації освітнього процесу в дошкільному закладі будуються на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми “Дитина в дошкільні роки:

·     форми організації – колективна, індивідуальна;

·     типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Корекційна робота ведеться за програмами:

·       «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.),

·       Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

В усіх групах робота ведеться  відповідно до навчально - методичних посібників та методичних рекомендацій рекомендованими МОН молодь спорту України для використання в дошкільних навчальних закладах.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

2.Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних

видах діяльності.

3.Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.

5.Тісної співпраці з батьками та  громадськістю, спрямованої на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

Пріоритетні напрямками діяльності нашого ДНЗ у 2016 – 2017 навчальному році були слідуючи:

1. Розпочато роботу з економічного виховання дошкільників

(Афлатот - соціальна та фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі)

2. Продовжено   роботу щодо соціалізації дитини через формування у вихованців навичок спілкування і ефективної

взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

3. Удосконалювалась  робота  щодо  формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до

культури рідного краю, найближчого, природного оточення. 

4. . Удосконалювалась  роботу над спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

Була продовжена робота над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті

громадянського суспільства" (ІІ етап)

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Дошкільний заклад укомплектовано кваліфікованим педагогічним та обслуговуючим персоналом. 

Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю.

Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі.  В дошкільному закладі працюють спеціалісти - 2 логопеда, дефектолог, інструктор з фізкультури, медична сестра, дієтсестра, вихователь-методист, керівник гуртка по вивченню англійської мови. Але відповідно до штатного розпису потребує ще доукомплектування музичним керівником, психологом.

 

Облаштування та утримання будівель і обладнання

Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ № 234 від 24.03.2016 року ).

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним

вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально. У закладі за проектом облаштована універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети. Вдалося облаштувати 2 логопедичних кабінети. 

 

Виконання Базового компонента дошкільної освіти та річних завдань

Управлінські заходи у 2016-2017н.р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювався  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Планування роботи дитячого закладу здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який

є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами, мультимедійними презентаціями. Під керівництвом вихователя – методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом.

В ДНЗ передплачуються фахові видання України.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились тематичні тижні – «Тиждень з

патріотичного виховання», «Тиждень театру», «Тиждень безпеки життєдіяльності» «Тиждень безпеки дорожнього руху».

В дошкільному закладі створені умови для фізичного і музичного розвитку дітей. Музично – фізкультурна зала світла,

зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пори року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків. Батьками подаровано в музичну залу костюми для дітей. Працюючи над

реалізацією концептуальних положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини. Керівництво закладу, батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення діяльності ДНЗ. Для створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору, дякуючи батькам, в усіх вікових групах

придбано нові сучасні ігрові куточки, дитяча література, дидактичні посібники та іграшки.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Незважаючи на те що в дитячому закладі тимчасово відсутній муз керівник вихователями всіх груп були підготовлені осінні ярмарки, новорічні свята, свято матери, «Випускний бал». Щомісяця проводилися спортивно – музичні розваги.

В центрі уваги всіх педагогів дитячого закладу – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Слід відмітити, що колектив продовжує роботу над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" .

Продовжилась також робота над формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного краю,  найближчого, природного оточення. В усіх групах оформлено українські куточки  де розміщено герб та

прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії визначних місць Дніпра; зібрано добірку віршів про Україну, Дніпро, рідну природу, Батьківщину. В методкабінеті та в групах  підібрано дидактичні

ігри на закріплення знань про рідний край та його природу; підібрано ілюстрації, плакати, карти України.

Збирається бібліотечка  українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки,

народні ігри тощо; підбирається фонотека українських пісень.

З дітьми щодня ведеться робота з патріотичного виховання. Діти знайомляться на заняттях та в повсякденному житті з історією України, з надбаннями нашого народу, географією рідної країни, народними традиціями, звичаями, культурою

тощо. Різноманітна діяльність — пізнавальна, дослідницька, мовленнєва, ігрова, фізкультурна, театралізована,

образотворча, музична, творча тощо — допомагають зробити ці знання  цікавими для всіх дітей. Дошкільнята почали з більшою повагою ставитися до рідної природи, до людей. У них формується чуття родини, рідного краю, гордості за свій народ. Діти розуміють українську мову, допомагають один одному у вимові окремих слів, зворотів, збагатили словниковий запас словами щоденного вжитку. Під час самостійних ігор драматизують уривки знайомих українських казок, віршів,

пісень, охоче грають у народні ігри. Діти усвідомили розподіл народних свят за порами року, народних традицій і обрядів,

з задоволенням переодягаються в український одяг. Дошкільнята охоче виконують аплікації, малюнки, оздоблюючи національний посуд, одяг, інші предмети побуту. Старші дошкільнята добре орієнтуються в державних символах України. Системний підхід у роботі сприяв формуванню пізнавальних здібностей та інтересів дітей, що забезпечує наступність між дошкільним закладом та школою у розв’язанні питань з патріотичного виховання.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей

постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя.  Вихователь- методист разом з вихователями проводив вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей

до майбутнього навчання в школі в травні 2017 року було обстежено 39 дітей старшої групи. Складовими компонентами психологічної готовності дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального розвитку мали позитивну динаміку. Рівень емоційної готовності складає 51% - високий, 38 –

середній, 11% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується

перевагою у дітей середнього її рівня ( 64%), в той час високий рівень мають 25%, а низький – 11%. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №214 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують

результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час освітньо-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають

місце, основною причиною яких є недогляд батьків. З приводу цього з батьками постійно проводиться роз’яснювальна

робота щодо безпеки дітей вдома, випускаються інформаційні листи, надаються консультації вихователями всіх груп.

Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій.Від сплати за харчування згідно чинного законодавства на 100% звільняються: діти,-сироти; діти, які перебувають  під опікою; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких є учасниками АТО, діти логопедичних груп.

Діти з багатодітних сімей сплачують 50% вартості харчування.

 

 Медичне обслуговування дітей у закладі  включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі

медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому

МОЗ порядку , медичним працівником    дошкільного навчального закладу та лікарем-педіатром. Дітям , які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  

та обов’язково доводяться до батьків.    Проводилися   огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку,

антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону. Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ, що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2016 – 2017 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників

простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

В процесі роботи вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації та проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержаної інформації

були поглиблені медичні огляди.

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована

на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню

активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ, батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які дуже полюбляють діти. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги,

позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Активна  співучасть батьків у

виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.

 

Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  Цих коштів зазвичай бракує, дошкільний навчальний заклад часто потребує благодійної допомоги.

 

В цьому навчальному році за рахунок бюджетних коштів в закладі проведено наступні роботи та придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

 

Кіль-кість

 

Вартість

Примітка

 

1

Капітальний ремонт пральні

 

 

Замінено труби холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електрична мережа, електричні світильники, облицьовано стіни та підлога кахлем, зроблено ремонт стелі, встановлено нову вентиляційну систему, замінена сантехніка, встановлено сушильну машину, водонагрівач, кондиціонер

2

Встановлено:

- металопластикові вікна

 

 

 

- металопластикові двері

-металопластикова перегородка

 

24 шт

 

 

 

2 шт

 

1 шт

 

Група № 1 – 7 шт,

Група № 3 – 2 шт,

Група № 4 – 7 шт,

Група № 5 – 5 шт,

Роздягальня (ІІ поверх) – 1 шт

Група № 8

 

Група № 8

3

Ремонт навісів

2 шт

 

Над вхідними дверима

4

Виготовлення та встано- влення металевих навісів

 

4 шт

 

Над ганками

5

Овочерізка «Торгмаш»

1 шт

16900

Харчоблок

6

Картоплечистка «Торгмаш»

1 шт

18900

Харчоблок

7

Плита електрична 6 конфорок

1 шт

26859

харчоблок

8

Рукав напірний для поливу (100 м)

1 шт

1842

 

9

Ваги підлогові

1 шт

5400

Комора

10

Лопати штикові

20 шт

3360

 

11

Ростомір підлоговий

1 шт

3276

Медичний кабінет

12

Опромінювач бактерицидний, пересувний

 

1 шт

 

4749

 

Медичний кабінет

 

 

Благодійна допомога, яка надається батьками, є корисною, благородною справою, адже часом лише завдяки їй з’являється можливість поліпшити умови перебування дітей та вдосконалити освітній процес в дошкільному закладі. 

 

 

За рахунок благодійної допомоги  придбано:

 

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

 

Кількість

 

Вартість

Примітка

1

Ігрові куточки:

«Кухня»

«Лікарня»

Стільчик «Мішка»

«Перукарня»

 

1шт

1 шт

1шт

1шт

 

966

1357

155

670

 

Група «Зірочка»

2

Шафа для хоз. інвент.

Шафа для миючих засобів

Перегородка

1 шт

1шт

 

1шт

900

1560

 

140

 

Група «Капітошка»

3

Карнавальні дитячі костюми до свят

12 шт

19 шт

1290

3600

Костюмерна

4

Шафа 3-х дверна для дитячого одягу

2 шт

3000

Роздягальня групи «Сонечко»

5

Лавка дитяча

2 шт

468

Роздягальня групи «Сонечко»

6

Ролети на вікна

6 шт

1460

Група «Сонечко»

7

Шафа 2-х дверна для господарчих потреб

1 шт

3075

Група «Пізнайко»

8

Водонагрівач «Round»

1 шт

2000

Група «Сонечко»

9

Спецодяг для кухарів

2 комп

300

Харчоблок

10

Електричний світильник

1 шт

170

Коридор

 

 

 

За рахунок благодійної допомоги батьків зроблено:

 

1. Приміщення коридору біля групи «Пізнайко» (заміна шпалер, покриття підлоги (лінолеум), плінтус);

2. Завершено ремонт приймальної кімнати групи «Пізнайко» (шпалери, ремонт стелі, встановлення енергозберігаючих світильників, лінолеум, плінтус, міжкімнатні двері, ремонт сушильної шафи);

3. Зроблено косметичний ремонт групи «Капітошка» (ремонт стелі групової кімнати, встановлення енергозберігаючих світильників, міжкімнатних дверей, поклейка шпалер в груповій кімнаті);

4. Ремонт буфетної кімнати групи «Бджілка» ( з облицюванням підлоги та стін кахлем, встановлення 2 мийок з

нержавіючої сталі, нових змішувачів, заміна труб), заміна і встановлення 2 дитячих унітазів;

5. Зроблено косметичний ремонт приймальної кімнати групи «Зірочки» (ремонт підлоги, заміна лінолеуму, встановлення плінтусу, штукатурка стелі, стін, поклейка шпалер);

6. Встановлення вхідних дверей в групі «Зернятко»;

7. Зроблено косметичний ремонт групи «Чудасики» (замінено електричну мережу групової кімнати, ремонт стелі групової кімнати, встановлення енергозберігаючих світильників, міжкімнатних дверей, поклейка шпалер в груповій кімнаті);

 

За рахунок благодійної допомоги придбано:

 

-           Господарчі товари (термометри для холодильників, відро педальне для харчоблоку, набір для поливу,

килимки, каструлі, миски, відра, граблі, мітли, клейонка, змішувач, замок для вхідної двері, лопата, пакети для сміття) – 3789,13 грн;

-           Мийні засоби на пральню, харчоблок та інші приміщення: пральний порошок, сода кальцинована, засоби для чищення і миття посуду, «Білизна», засіб для миття скла, господарське і туалетне мило – 3593,9 грн;

-           Канцтовари (папір офісний, бланки меню розкладок, USB-Flash (флешка), калькулятор, файли, папки,

журнали обліку, декоративні наліпки «Рибки», «Каміння», чорнило для принтеру, зошити, шнур комп’ютерний) – 3522 грн;

-           Електротовари (лампи накалювання, LED лампи, вимикачі, світильники вуличні, світильники растрові (денного освітлення), шнур комп’ютерний, 6 електричних тенів для електричної плити) – 2158,8 грн;

-           Будівельні матеріали (шпалери, клей, гіпсокартон, профілі, ґрунтовка, саморізи, монтажна піна, покриття для підлоги, плінтус – для ремонту коридору. Фарба ПФ, водно-емульсійна фарба, кольоровий пігмент для бордюрів,

фарба для фарбування ігрових майданчиків) – 4175,14 грн;

-           Розсада для квітників на території закладу – 843 грн;

-           Підписка на методичний журнал – 1688 грн.

 

За рахунок благодійної допомоги зроблено:

 

1. Ремонт принтера і заправка картриджу – 470 грн;

2. Ремонт холодильників – 450 грн;

3. Чистка каналізації і каналізаційних колодязів – 300 грн;

4. Встановлення електричних світильників в коридорі і 4 електричні світильників над ганками, заміна електричного

автомату в електрощитовій – 400 грн;

5. Заміна електричних тенів (6 шт) в електричній плиті – 300 грн (харчоблок);

6. Монтаж і підключення картоплечистки і овочерізки – 500 грн;

7. Пісок (6 м 3) в пісочниці і лабораторний аналіз – 1400 грн;

8. Погрузка та вивезення опалого листя – 250 грн;

9. Виготовлення нової печатки і штампу дитячого закладу – 425 грн;

10. Державна реєстрація дитячого закладу – 425 грн;

11. Аналіз питної води – 513 грн 28 коп.;

12. Електровимірювальні роботи – 500 грн;

13. Монтаж відкосів на вікно (роздягальня для дітей на 2 поверсі) – 300 грн;

14. Ремонт електрокип’ятильника (харчоблок) – 150 грн.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 №1295 в дошкільному закладі розроблено «Порядок отримання благодійної допомоги», видано наказ «Про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг». Комісією від батьківського комітету актом приймання-передачі матеріальні цінності передаються комісії дошкільного закладу для оприбуткування  на баланс матеріально відповідальній особі.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією.

 

Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка.

 

 

 

 


 

Звіт

завідуючого комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу»

Дніпропетровської міської ради

Малафієнко Яни Вікторівни

перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

за 2015 - 2016 навчальний рік

 

На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного з вас, що сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті

дошкільнят.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти,

а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до самої себе. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі.

Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Даний звіт зроблений відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 (зі змінами) керівник дошкільного закладу щороку звітує про свою діяльність, наказу  Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 р. № 55 «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів » з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним  освітою, поєднання державного і громадського контролю за

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності

завідувача.

Головні завдання звіту

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

·       Підвищення відкритості дошкільного закладу;

·       Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації,

та органи влади;

·       Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;

·       Проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи;

·       Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу» (далі ДНЗ) знаходиться за юридичною адресою: вул. Роторна, 21-Б, м. Дніпропетровськ, 49127, тел..728-23-07, e-mail:yanamalafienko@mail.ua

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, Малафієнко Яна Вікторівна,  згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 134 місць, а в 2015 – 2016 н.р виховувалися 192 дитини дошкільного віку. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

У 2015 - 2016 навчальному році було укомплектовано 8 вікових груп:

2 групи – раннього віку (3-рік життя)

2 група – молодшого дошкільного віку (4-рік життя)

1 група – середнього дошкільного віку (5-рік життя)

1 група – старшого дошкільного віку (6-рік життя)

1 група – компенсуючого типу для дітей з порушенням мови

1 група – компенсуючого типу для дітей із порушенням психічного розвитку

ДНЗ працював та буде працювати в наступному році по запитам батьків за 12 годинним режимом.

Режим роботи дошкільного закладу – з 07.00 до 19.00.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно з електронною чергою, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня

по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України; Конвенцією ООН про права дитини;

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти» Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад; власним Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.                      

 

Основні напрямки роботи ДНЗ:

-        художньо естетичний розвиток;

-        корекційна робота для дітей з затримкою розвитку мовлення та

дітей з порушенням психічного розвитку;

-        оздоровча робота.

Форми організації освітнього процесу в дошкільному закладі будуються на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми “Дитина в дошкільні роки:

·     форми організації – колективна, індивідуальна;

·     типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Корекційна робота ведеться за програмами:

·       «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.),

·       Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

В усіх групах робота ведеться  відповідно до навчально - методичних посібників та методичних рекомендацій рекомендованими МОН молодь спорту України для використання в дошкільних навчальних закладах.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

2.Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

3.Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

4.Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх

творчої самореалізації.

5.Тісної співпраці з батьками та  громадськістю, спрямованої на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

Пріоритетні напрямками діяльності нашого ДНЗ у 2015 – 2016 навчальному році були слідуючи:

1. Розпочато роботу над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" (І етап)

         2 Продовжилась   робота над формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного краю,  найближчого, природного оточення.

 

         3. Продовжилось спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

4. Удосконалювалась робота щодо формування комунікативної - мовленнєвої компетентності дітей

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Дошкільний заклад укомплектовано кваліфікованим педагогічним та обслуговуючим персоналом. Але відповідно до штатного розпису потребує ще доукомплектування музкерівником, психологом, керівником гуртка.

Велику увагу приділяємо комплектуванню груп вихователями та помічниками вихователів за психологічною сумісністю. Це дозволяє створити сприятливий мікроклімат в кожній групі. За результатами атестації педагогічних працівників вищу категорію мають 4 педагога, першу категорію – 2 педагога, другу категорію – 3 педагога, 1 педагог має звання вихователь – методист ,

1 – звання старший вихователь, спеціаліст – 2 педагога, шість мають дев’ятий тарифний розряд, чотири  – восьмий тарифний розряд – молоді спеціалісти В дошкільному закладі працюють спеціалісти - 2 логопеда, дефектолог, інструктор з фізкультури, медична сестра, дієтсестра, методист.

Форми підвищення кваліфікації педагогів. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, взаємовідвідування занять, відвідування методичних заходів: методичних об’єднань, семінарів, семінарів-практикумів, проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО.

 

Облаштування та утримання будівель і обладнання

Облаштування та утримання будівель, приміщень дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», нового «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ № 234

від 24.03.2016 року ).

Стан всіх групових та адміністративних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, естетиці побуту, сучасним вимогам дизайну. Усі приміщення дошкільного закладу використовуються за призначенням і раціонально. У закладі за проектом облаштована універсальна зала для музичних занять та занять фізичною культурою, медичний та методичний кабінети.

Вдалося облаштувати 2 логопедичних кабінету.

 

Виконання Базового компонента дошкільної освіти та річних завдань

Управлінські заходи у 2015-2016н.р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

Навчально – виховних процес у дошкільному закладі здійснювався  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Планування роботи дитячого закладу здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України

«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009року. Саме річним планом регламентувалася

організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є

науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. кабінет поповнився наочно–дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами, мультимдійними презентаціями. Під керівництвом вихователя – методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Для забезпечення програмно-методичного супроводу дошкільної освіти керуємось листом Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту України, переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України. Методичний кабінет, вихователі забезпечені в необхідній кількості методичною літературою, посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом. В ДНЗ передплачуються фахові видання України.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе спеціально організовані заняття, прогулянки, гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились тематичні тижні – «Тиждень з патріотичного виховання», «Тиждень театру», «Тиждень безпеки життєдіяльності» «Тиждень безпеки дорожнього руху»

В дошкільному закладі створені умови для фізичного і музичного розвитку дітей. Музично – фізкультурна зала світла, зручна, простора. Інтер’єр залу змінюється відповідно до пори року. Достатньо атрибутів та костюмів для проведення театралізованих дійств, святкових ранків.

Батьками подаровано в музичну залу, музичний центр, костюми для дітей. Працюючи над реалізацією концептуальних

положень Базового компоненту дошкільної освіти педагоги закладу вирішують проблему створення умов для повноцінного цілісного розвитку особистості дитини. Керівництво закладу, батьки, педагоги закладу постійно дбають про навчально-матеріальне та методичне забезпечення діяльності ДНЗ. Для створення сприятливих умов, повноцінного розвитку дітей, організації сучасного розвивального простору, дякуючи батькам, в усіх вікових групах придбано нові сучасні ігрові куточки,

дитяча література, дидактичні посібники та іграшки.

Предметне середовище оснащується відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних

посібників та іграшок в ДНЗ» та методичних рекомендацій.

В групах в достатній кількості і вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для образотворчої діяльності ( папір різних видів,форматів і кольорів, пластилін, пензлі, олівці та інше).

Незважаючи на те що в дитячому закладі временно відсутній муз керівник Вихователями всіх груп були підготовлені осінні ярмарки, новорічні свята, свято матери, «Випускний бал». Щомісяця проводилися спортивно – музичні розваги.

В центрі уваги всіх педагогів дитячого закладу – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Слід відмітити, що з  вересня місяця 2015 року колектив активно розпочав роботу над обласним науково-методичним проектом  "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства" (І етап)

Продовжилась робота над формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного

краю,  найближчого, природного оточення. В усіх групах оформлено українські куточки  де розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії визначних місць Дніпропетровська; зібрано добірку віршів про Україну, Дніпропетровськ, рідну природу, Батьківщину. В методкабінеті та в групах  підібрано дидактичні

ігри на закріплення знань про рідний край та його природу; підібрано ілюстрації, плакати, карти України.

Збирається бібліотечка  українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні

ігри тощо; підбирається фонотека українських пісень.

З дітьми щодня ведеться робота з патріотичного виховання. Діти знайомляться на заняттях та в повсякденному житті з

історією України, з надбаннями нашого народу, географією рідної країни, народними традиціями, звичаями, культурою тощо. Різноманітна діяльність — пізнавальна, дослідницька, мовленнєва, ігрова, фізкультурна, театралізована, образотворча, музична, творча тощо — допомагають зробити ці знання  цікавими для всіх дітей. Дошкільнята почали з більшою повагою ставитися до рідної природи, до людей. 

У них формується чуття родини, рідного краю, гордості за свій народ. Діти розуміють українську мову, допомагають однин

одному у вимові окремих слів, зворотів, збагатили словниковий запас словами щоденного вжитку. Під час самостійних ігор драматизують уривки знайомих українських казок, віршів, пісень, охоче грають у народні ігри. Діти усвідомили розподіл

народних свят за порами року, народних традицій і обрядів, , з задоволенням переодягаються в український одяг.

Дошкільнята охоче виконують аплікації, малюнки, оздоблюючи національний посуд, одяг, інші предмети побуту. Старші дошкільнята добре орієнтуються в державних символах України. Системний підхід у роботі сприяв формуванню пізнавальних здібностей та інтересів дітей, що забезпечує наступність між дошкільним закладом та школою у розв’язанні питань з патріотичного виховання.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та

колективу закладу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки щодо

загальної компетентності дошкільників, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображається у значному збільшення кількості

дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж

усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя.  Методист разом з вихователями проводив вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.  З метою  вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2016 року було обстежено 35 дітей старшої групи. Складовими компонентами психологічної готовності

дошкільників до школи є інтелектуальна, особистісна та вольова готовність. Протягом року показники інтелектуального

розвитку мали позитивну динаміку. Рівень емоційної готовності складає 51% - високий, 38 –

середній, 11% - низький. Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня ( 64%), в той час високий рівень мають 25%, а низький – 11%. Таким чином, діти старших груп дошкільного закладу №214 переважно готові до майбутнього навчання в школі, що підтверджують результати психологічних досліджень.

Систематично і планомірно в закладі проводиться робота з охорони життя і здоров’я дітей. Слід відмітити, що випадків травмувань дітей під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. А от випадки травмувань дітей в побуті мають місце, основною причиною яких є 

недогляд батьків. З приводу цього з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо безпеки дітей вдома, випускаються інформаційні листи, надаються консультації вихователями всіх груп.

   Дошкільний заклад приділяє значну увагу соціальному захисту дітей пільгових категорій. В 2015 – 2016 навчальному році у закладі на обліку було 17 дітей пільгових категорій;  з них - одна дитина знаходиться під опікою, 6 дітей з багатодітних сімей, одна дитини-інвалід, 4 дитини з малозабезпечених родин, 4 дитини, батьки яких є  учасниками АТО, дітей логопедичних

груп – 27. Від сплати за харчування згідно чинного законодавства на 100% звільняються: діти,-сироти; діти, які перебувають

 під опікою; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких є учасниками АТО, діти логопедичних груп. Діти з багатодітних

сімей сплачують 50% вартості харчування.

Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є забезпечення є зміцнення здоров’я дітей та попередження

випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону

дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 № 1519 року «Про затвердження норм харчування  в

начальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227

(зі змінами і доповненнями).

На виконання п.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» згідно з рішенням сесії міської ради від 30.03.2016 року №3/5

«Про міський бюджет на 2016 рік», рішенням сесії міської ради від 30.03.2016 року 22/5 «Про внесення змін до програми

розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» з метою організації раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів, згідно наказу

Дніпропетровської міської ради від 31.03.2016р.  № 4/5 «Про бюджет району у місті на 2016 рік», відбулися зміни щодо

оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вартість харчування на день становить: для дітей ясельної

групи 16грн.49коп., для дітей дошкільного віку - 26грн.16коп. Держава з бюджету сплачує 40%, тобто: для дітей ясельної

групи - 6грн.60коп., для дітей дошкільного віку - 10грн.46коп. Батьки сплачують 60% від загальної суми харчування дітей на день, тобто: для дітей ясельної групи - 9грн.89коп. для дітей дошкільного віку –15грн.70коп. Завдяки цьому харчування дітей стало різноманітніше: діти стали більше споживати м’яса, печінки, овочів та фруктів. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Дієтсестрою складається меню - розкладка з

урахуванням примірного меню та технологічних карток, погоджених міською СЕС. Раціон харчування збалансований згідно

потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча

сировина постачаються в заклад централізовано з баз постачальників, які визначаються рішенням тендерного комітету відділу освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Продукти харчування мають сертифікати якості та відповідності.

Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня на протязі року. Ведеться бракераж сировини і продуктів,

бракераж готової продукції. Відслідковується суворе додержання  строків реалізації продуктів. Продукти реєструються у

журналі, де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, органолептичних та смакових якостей готових страв.

Дієтсестра контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладу продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей. Добові страви

відбираються щоденно кухарями у присутності дієтсестри.

Вихователями усіх вікових груп та через сайт ДНЗ ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури

харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома, розміщується щоденне меню. Дієтичне

харчування протягом року було призначено 4 дітям, зараз дієтичне харчування одержують 2 дитини, згідно лікарських

висновків.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор

ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів

України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів

перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку ,медичним працівником дошкільного навчального закладу та лікарем-педіатром. Дітям ,які потребують дообстеження, видаються направлення на поглиблений огляд у дитячу поліклініку, де вони отримують рекомендації щодо лікування та оздоровлення.

Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини та обов’язково доводяться до

батьків. Проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток

до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого регіону. Спостерігається стійке

зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ДНЗ,

що свідчить про ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у  2015 – 2016

навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят. ЇЇ рівень досить значний.

Проводився диспансерний огляд дітей.

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Дошкільний заклад є комунальним закладом, тому основну частину фінансування становлять бюджетні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти. Фінансові асигнування

на 2015-2016 навчальний рік заплановано лише на захищені статті (заробітна плата працівників, комунальні послуги ) і лише частково на утримання дошкільного закладу.

Незважаючи на це матеріально – технічна база дошкільного закладу постійно зміцнюється.

За рахунок бюджетних коштів в 2015-2016 н.р.

Встановлено:

·        2 металопластикових вікна на пральні на суму 6744,03 грн., та 7 вікон в групі «Пізнайко» на суму 52801,04. грн.

Придбано:

·        для поточного ремонту груп : комплекти міжкімнатних  дверей (всього 14 шт.), унітазів – 5 шт ,

умивальників - 8 шт., душовий піддон на суму 24322,00 грн.

·        для поточного ремонту електрощитової ДНЗ закуплено та встановлено електрообладнання на суму 18031, 24 гр.

·        Завдяки допомозі депутата Дніпропетровської міської ради Здесенко Андрія Валерійовича на пральню придбано пральна машина «AWM 9300» (на 10кг. білизни) на суму 35100, 00 грн

·        Завдяки допомозі депутатів Самарської районної у місті Дніпропетровську ради придбано на харчоблок – холодильник «Атлант» на суму 9100,00гр.

 

Колектив дошкільного навчального закладу і батьківська громадськість щиро вдячні керівництву району, депутатам Самарської районної у місті Дніпропетровську ради,  депутату Дніпропетровської міської ради Здесенко Андрію Валерійовичу за вагому допомогу в зміцненні матеріальної бази закладу.

Хочу щиро подякувати батьківському комітету та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, допомогу і співробітництво і нагадати, що двічі на тиждень - по вівторкам з 9-00 до 11-00 та четвергам з 11-00 по 15-00 я веду

прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

завідуючого комунального закладу освіти

 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу»

 

Дніпропетровської міської ради

 

за 2014 – 2015 навчальний рік

 

Малафієнко Яни Вікторівни

 

 батьківським комітетом та громадськістю

 

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 214 комбінованого типу»

(далі ДНЗ) знаходиться за юридичною адресою:

вул. Роторна, 21-Б, м. Дніпропетровськ, 49127, тел..728-23-07,

e-mail:yanamalafienko@mail.ua

 

Завідувач ДНЗ: Малафієнко Яна Вікторівна.

У 2014 - 2015 навчальному році було укомплектовано 8 вікових груп:

·               2 групи – раннього віку (3-рік життя)

·               1 група – молодшого дошкільного віку (4-рік життя)

·               1 група – середнього дошкільного віку (5-рік життя)

·               2 групи – старшого дошкільного віку (6-рік життя)

·               1 група – компенсуючого типу для дітей з порушенням мови

·               1 група – компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку

 

ДНЗ працював та буде працювати в наступному році по запитам батьків за 12 годинним режимом.

Основні напрямки роботи ДНЗ: художньо естетичний розвиток; психолого - корекційна для дітей з

затримкою розвиткумовлення та дітей з порушенням психічного розвитку та оздоровча робота.

 

     Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти – завідувач та вихователь-методист,

     вчитель-логопед, вчитель – дефектолог, практичний психолог, інструктор з фізкультури, муз керівник,

     керівник гуртка і 13 вихователів.

     Всього 22 педагога. З них мають вищу освіту –12 педагогів, середньо – спеціальну – 10 педагогів.

     У 2014 – 2015н.р в ДНЗ були створені оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів:

     атестація педагогів   проводилася згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

     № 930 від 06 10 2010р. зі змінами – «Про  затвердження змін до Типового положення про атестацію    

     педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011р. і № 1135 від 08.08. 2013р. та згідно з перспективним

     планом. У 2014р. було атестовано 4 педагога: вчителю - логопеду Журавель Я. Л.присвоєна вища

     кваліфікаційна категорія (позачергово); інструктору з фізвиховання Бочаровій В.М. присвоєно ІІ 

     кваліфікаційну   категорію, вихователям  Портній В.В., Арсенюк Т.Л. підтверджено 9 та 8 тарифний розряд  

     відповідно.

У закладі працює 2 молодих педагога, наставниками яких були спеціалісти з великим досвідом роботи, для починаючих педагогів працювала «Школа молодого вихователя»,. були проведені семінари-практикуми для молодих фахівців, надавалися практичні поради від наставників. У дошкільному закладі, забезпечувався організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів.

2 педагога навчаються в вищих педагогічних навчальних закладах. 

В цілому робота колективу відмічалася стабільністю та позитивною результативністю.

 

У 2014-2015 навчальному році зміст освітнього процесу визначався Конституцією України, Конвенцією ООН

про права дитини, Законами України «Про освіту» “Про середню загальну освіту”, “Про дошкільну освіту” від 12. 09. 2001р, «Про мови», «Про охорону дитинства» від 26.04. 2001р. № 2402-ІІІ, Указом Президента

України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», «Про охорону дитинства», “Базовим  компонентом дошкільної освіти” (нова редакція затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012р.),  і реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, а саме: Інструктивно-методичних  рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014_№  _1/9-341 «Організація роботи в

дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»; Наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.06. 2013 р. №  768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів. а також:

·       Комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф.

Крутій К.Л. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11178);

·       «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

·               Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.). 

·               Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( авт.:  Сак Т. В.  та ін.).

·       Навчально - методичними посібниками та методичними рекомендаціями рекомендованими МОН молодь спорту України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.

·       Дидактичним забезпеченням вибраного змісту освіти/

 

У 2014-2015 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу була спрямована на вирішення таких завдань:

·   розпочати роботу з патріотичного виховання дітей у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку та забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

·   продовжити роботу щодо формування мовленнєвої компетентності  дітей, а :саме:

- активізації роботи з дітьми всіх вікових груп щодо збагачення їх активного словника, формуванню художньої виразності мовлення через використання в повсякденному житті різноманітних мовленнєвих ігор та вправ.

- активізації роботи з дітьми логопедичних груп щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання новітніх програм та методик;

·удосконалити забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

Закінчилась робота над підсумковим етапом обласною проблемою «Креативна освіта щодо розвитку інноваційної особистості» (V етап)

З метою реалізації завдань V етапу нового науково-методичного проекту дитячий заклад прийняв участь

в обласної виставці – презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015. 

 

Для впровадження варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти освітньої лінії «Іноземна мова» з вересня 2012 року введено 1,0 ставка керівника гуртка. Керівник гуртка: Пашко Євгенія Геннадіївна.

Закінчила Горлівський Державний Педагогічний Інститут Іноземних Мов у 2007 році.

В 2014-2015 н.р. проводилися заняття в чотирьох підгрупах. Враховуючи вік дітей заняття проводилися в ігровій формі.

Керівник гуртка Євгенія Геннадіївна забезпечувала засвоєння мінімально необхідної кількості зразків мовлення та лексики, формувала елементарні комунікативні уміння з тем: « Познайомимося», « Моя сім’я», « Тварини і птахи», « Їжа і напої» , «Фрукти та овочі», «Частини тіла», « Пори року» , «Кольори та фігури», « Цифри

від 1- 20».

На заняттях діти розучують багато віршів, пісень, різноманітних ігор. Також слухають різноманітне

аудіювання. Керівником гуртка було розроблено багато демонстраційного та роздаткового матеріалу, який використовується під час занять. Проводилися відкриті заняття по темам «Фрукти та овочі», Похід в

магазин», «Моя сім’я», « Різдво», « Моя улюблена тварина». Проводячи заняття керівник враховувала вік

та здібності дітей і максимально намагалася підготувати дітей до школи.

Був розроблений куточок англійської мови для дітей та батьків, в якому викладена вся лексика яка

вивчається на занятті. Таким чином батьки завжди можуть перевірити знання своїх дітей.

Отже, роблячи висновки можна відмітити, що цілі які ставив керівник гуртка були успішно досягненні.

За навчальний рік діти нашого садка навчилися:

 •   Диференціювати звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією;
 •   сприймають запитання та реагують на звертання, нескладні команди та інструкції педагога,
 •   відповідають на прості запитання щодо імені, віку, місця про­живання тощо
 •   знають та можуть озвучити окремі вірші, римівки, пісеньки;
 •   роблять короткі зв’язні повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу;
 •   вміють працювати в парах та групах.
 •   Діти співали пісні англійською мовою на новорічному та випускному ранках, на концерті присвяченому 8 березня.
 •  

Форми організації освітнього процесу в дошкільному закладі будуються на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми “Дитина в дошкільні роки:

 

·     форми організації – колективна, індивідуальна;

·     типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

 

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. 

 

        Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного  навчального  закладу буде  спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. 

 

         При цьому виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2014-2015 навчальному році,
враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання
на 2015 - 2016 навчальний рік: 
 

 

1. Розпочати роботу над I підготовчим етапом обласної науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особисті громадянського суспільства"

 

2 Продовжити  роботу над формуванням патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через інтерес до культури рідного краю,  найближчого, природного оточення.

 

3. Продовжити спрямування освітнього процесу на якісне вирішення  завдань з охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 

4. Удосконалити роботу щодо формування комунікативної - мовленнєвої компетентності дітей, через використання новітніх програм та методик.

 

звіт завідувача КЗО ДНЗ № 214 заслухано на батьківській конференції  05.06.2015 р.

 


1
2
3